Skúšaná trpezlivosť, naša i vaša

Ako efektívne využiť čas LOCKDOWNU a školských prázdnin.

Máme to tu opäť – LOCKDOWN. Pomaly, ale isto sa toto slovo začína stávať súčasťou našich životov. Dôležité je ostať v psychickom zdraví, v pozitívnom naladení a ostať v sociálnom kontakte s priateľmi, rodinou, podľa možností každého z nás.

Vidíme v tejto dobe rôzne naladenia ľudí, rôzne postoje k momentálnej situácii, vychádzajú na povrch strachy, otvárajú sa 13. komnaty, ale aj zdravý sedliacky rozum dostáva priestor. Viac ako kedykoľvek predtým sa stávame tvorcami našich životov, našich realít. Môžeme nadávať na túto dobu, vládu, kolegov, susedov, rozhádať sa celé rodiny … alebo môžeme vypnúť správy, urobiť si čas pre seba, pre deti, pre svojich najbližších. Rozhodnúť sa, kam zameriame svoju pozornosť, či budeme trpiteľmi alebo tvorcami.

Tak, ako nie je pre nás ľahké zvládnuť túto dobu LOCKDOWNU, nie je to ľahké ani pre naše deti. Prichádzajú o sociálne kontakty so svojimi rovesníkmi. Vnímajú viac ako kedykoľvek predtým naše emócie, emócie celej spoločnosti. Táto situácia im zasahuje aj do  možností ich vedomostného rozvoja. Čo môžeme preto urobiť? Túto otázku si kladiete vy a kladieme si ju aj my v Škole intuície.

Minulý rok sme sa rozhodli, chtiac – nechtiac, rozbehnúť online kurzy pre deti. Najprv sme sa bránili aj my skĺznuť do online priestoru. V momentálnej situácii je to jediné možné riešenie. Našu prezenčnú formu výučby sme boli donútení aj my pozastaviť. Vytvorili sme online kurzy pre deti ako „Zvládanie emócií“, „Rozvoj vizuálnej a vedomej tvorby“, „Rozvoj fantázie, originality a tvorivosti“, „3-mesačná Online škola intuície“.

Úprimne sme boli veľmi milo prekvapení, ako sa nám krásne napriek online priestoru prepojili skupinky detí, ako sa podelili o svoje emócie, ako zdieľali, čo ich skutočne trápi a čo ich teší … Všetko prebiehalo hravou formou, deti samé prichádzali ku krásnym uvedomeniam typu „koľko darov majú, akých skvelých ľudí majú okolo seba, ako málo stačí, aby niekomu urobili radosť“. Preciťovali, naciťovali sme rôzne pocity, situácie. Učili sme sa riešiť situácie, keď nami lomcuje hnev, čo robiť, keď sa cítime smutní, oklamaní, odstrčení od kamarátov.

Užívali sme si to s nimi aj my, lektorky, a mali sme z týchto online stretnutí veľmi dobrý pocit.

Deti dostávali od nás rôzne úlohy, čo si majú všímať, zapisovať, nakresliť. Prepájali sme ľavú a pravú hemisféru.

Pre veľký úspech sme pridávali nadstavbové časti k jednotlivým kurzom.

Veľmi nás teší, keď vidíme a cítime, že to čo robíme, dáva zmysel.

V tomto čase sú deti viac v online priestore, na počítačoch, iPadoch, telefónoch. Dôležité je, aby tento online čas bol zmysluplne využitý. Už budúci týždeň spúšťame prvé online kurzy, termíny nájdete tu. Budeme sa tešiť na Vaše deti na našich kurzoch a veríme, že tento predvianočný čas zvládneme s úsmevom, v plnej pohode, v psychickom zdraví a pozitívnom naladení.