Vedeli ste…

čo dokazujú výskumy v oblasti intuície ?

V posledných 50 rokoch uskutočnilo mnoho štúdií, ktoré sa zameriavali na rôzne aspekty intuície – schopnosti prirodzenej každému človeku, a predsa takej mystickej a neuchopiteľnej. Hoci intuíciu je relatívne ťažké merať a kvantifikovať, výskumy priniesli zaujímavé poznatky.

Zaujímavé zistenia

  1. Zaujímavý výskum bol realizovaný na Harvardskej univerzite v roku 2008. Táto štúdia sa zaoberala spojením medzi intuíciou a schopnosťou odhadnúť, či ľudia hovoria pravdu. Experimenty zahŕňali napríklad sledovanie videí s výpoveďami ľudí a rozhodovanie sa, či hovoria pravdu alebo klamú. Účastníci, ktorí mali vyššiu úroveň intuície, mali väčšiu pravdepodobnosť úspešne odhadnúť, či druhá osoba hovorí pravdu alebo klame. Veda dokázala, že intuícia je užitočným nástrojom pri vyhodnocovaní dôveryhodnosti a správania sa iných ľudí.
  2. Jeden z ďalších zaujímavých výskumov v oblasti intuície bol vykonaný na Univerzite v Amsterdame v roku 2018. Táto štúdia sa zameriavala na vplyv emocionálneho stavu na schopnosť intuície. Výskumníci sa zaujímali o to, ako pozitívny alebo negatívny emocionálny stav ovplyvňuje schopnosť ľudí prijímať intuitívne rozhodnutia. Účastníci boli vystavení sérii vizuálnych stimulov a potom mali rýchlo rozhodnúť o rôznych situáciách. Ukázalo sa, že ľudia v pozitívnom emočnom stave robili rozhodnutia na základe intuície častejšie a úspešnejšie ako ľudia v negatívnom stave. Tento výskum dokazuje, že pozitívny stav človeka je kľúčový pri využívaní intuície.
  3. Štúdia „The Intuitive Executive: Understanding and Applying ‚Gut Feel‘ in Decision-Making“ z roku 2006 sa zaoberá tým, ako manažéri a vedúci pracovníci v podnikateľskom prostredí používajú intuíciu pri rozhodovaní a akým spôsobom to ovplyvňuje výsledky ich podnikania. Analyzovala, ako často sa manažéri spoliehajú na intuíciu pri dôležitých rozhodnutiach a aký je vplyv tohto prístupu na výkonnosť ich podnikov. Výsledky štúdie ukázali, že manažéri a podnikatelia, ktorí v svojom rozhodovacom procese zohľadňujú intuíciu, dosahujú väčší úspech a lepšie výsledky. Schopnosť kombinovať analytické myslenie s intuíciou vedie k inováciám, rýchlym reakciám na zmeny v trhu a lepšiemu riešeniu problémov v podnikateľskom prostredí.
  4. Viaceré štúdie skúmali vplyv intuície na životnú spokojnosť a vnútorné šťastie. Zistilo sa, že ľudia, ktorí majú vyvinutú intuíciu a dôverujú svojmu vnútornému vedeniu, majú tendenciu mať lepšie vzťahy, väčšiu sebahodnotu a vyššiu úroveň osobného šťastia.

Odkaz pre nás

Už aj veda dokázala, že spokojnosť v živote, lepšie vzťahy, schopnosť odhadnúť ľudí či naše vnútorné šťastie – to všetko určitým spôsobom súvisí s našou schopnosťou využívať svoju intuíciu. Ak ju chcete vo svojom živote začať kultivovať, prichádzame s novým programom, v ktorom Vás týmto procesom prevedieme krok za krokom. Chceš vedieť viac? Klikni na obrázok.

Sledujte nás na Youtube>>, FB>> alebo IG>>