Pre deti & teen

ŠKOLA INTUÍCIE pre deti

Koncept nového vzdelávania detí v oblasti sebarozvoja, sebapoznávania a sebauvedomovania, zvýšenia mozgovej kapacity a rozvoja mozgových funkcií, znovuobjavenia svojich skrytých schopností a talentov.

Zistiť viac