ŠKOLA INTUÍCIE®

Intuícia je prirodzená schopnosť každého človeka. Je to súčasť nášho ľudského potenciálu, rovnako ako je uvedomovanie si seba samého, logické a analytické myslenie, vizualizácia či kreativita… Ide o schopnosť navnímať veci a javy bez použitia piatich zmyslov. Preto je často nazývaná aj ŠIESTY ZMYSEL.

Súčasný človek však pod vplyvom tlaku dnešnej spoločnosti na túto svoju prirodzenosť zabudol. Prestal načúvať svojmu vnútornému vedeniu a za relevantné považuje iba tie informácie, ktoré dokáže získať piatimi zmyslami a spracovať logickým procesom. Tým sa veľmi ochudobňujeme a náš život je aj z tohto dôvodu plný problémov v rôznych oblastiach.

Je nesmierne dôležité pre každého človeka bez ohľadu na vek začať vnímať  svojho vnútorného poradcu, ktorý ako jediný nám môže dať relevantné informácie o nás samých. I keď sme svoju intuíciu mnoho rokov nevyužívali, nič nie je stratené. Mozog človeka je plastický a v každom veku dokáže vytvárať nové prepojenia medzi neurónmi podľa toho, čomu dávame svoju pozornosť.

A práve z tohto dôvodu vznikol na Slovensku pred niekoľkými rokmi projekt ŠKOLY INTUÍCIE. Ide o koncept nového vzdelávania detí aj dospelých v oblasti sebarozvoja, zvýšenia mozgovej kapacity, znovuobjavenia svojej intuície a schopnosti vedome tvoriť. Cieľom ŠKOLY INTUÍCIE je umožniť človeku rozvíjať svoj prirodzený potenciál a odkryť aj tie schopnosti, ktoré sú bežnou spoločnosťou považované za nadštandardné, a tým získať prirodzené vnútorné vedenie v súlade so zmyslom života každého človeka.

Časová os

Prvé jednorázové semináre videnia bez očí pre deti & dospelých v projekte 3balance academy.

2012, BRATISLAVA

Účinkovanie v reláciách v TV a rozhlase – Garde, Dámsky klub, Markíza

2013-2014

Spolupráca so zahraničnmi lektormi: Sergej Avdejev, Mark
Kommisarov, Marina Daschner

2013-2014

Spolupráca s Adelkou Banášovou, Majkom Spiritom a Evkou Dušičkovou

2016

Účinkovanie v talkshow „Trochu inak“ s Adelou Banášovou

2016

ŠKOLY INTUÍCIE PRE DETI A TEEN, zakladateľka Ľubka Madudová

2015, Bratislava & Lipt. Mikuláš

Založenie projektu „Letný intuitívny kemp DETI NOVEJ DOBY“

2016

Rozšírenie ŠKOLY INTUÍCIE do ďalších miest Slovenska

2017, Prešov, Piešťany, B.Bystrica, Žilina, Trenčín

Účinkovanie v TV Raj, RTVS relácia SPOJKY, Rádio Liptov

2017

Spolupráca s Romanom Pomajbom, Peťkou Pomajbovou a Zuzanou Kanocz

2018

Založenie ŠKOLY INTUÍCIE PRE DOSPELÝCH

2018

Pravidelné publikovanie v časopise Balans v rubrike Intuícia

2017

Pôsobenie ŠKOLY INTUÍCIE v 12 mestách na Slovensku

2019

Publikovanie v časopisoch Moja Psychológia, Moje zdravie, Nový čas pre ženy a Balans

2019

Založenie ONLINE ŠKOLY INTUÍCIE

2020

Spolupráca s Pavlom Baričákom, Slávkou Halčákovou a Jarom Dušekom

2021

Publikovanie vo FORBES, BALANS, VITALITA (autorka Ľubka Madudová)

2021

Partnerská spolupráca v ŠKOLE INTUÍCIE PRE DETI so Zuzkou
Trepkovou

2020

 

Ideme ďalej »

 

2021+