ŠKOLA INTUÍCIE pre deti

Koncept nového vzdelávania detí v oblasti sebarozvoja, sebapoznávania a sebauvedomovania, zvýšenia mozgovej kapacity a rozvoja mozgových funkcií, znovuobjavenia svojich skrytých schopností a talentov.

Naším cieľom je odučiť školský rok 2021/22 PREZENČNOU FORMOU – snažíme sa hľadať riešenia – menšie skupinky, v prírode. K online forme pristupujeme, ak väčšina zo skupinky má záujem pokračovať online.

V prípade LOCKDOWNU pripravujeme našim žiakom BONUSY vo forme meditácií, intuitívnych hier a cvičení na doma, online stretnutí so známymi osobnosťami…

Harmonický rozvoj človeka

Integrovaním celého mozgu, tj rozvojom funkcií pravej mozgovej hemisféry a prepájaním oboch hemisfér veľmi účinne napomáhame k celkovému harmonickému rozvoju dieťaťa. Tým, že sa mozgové funkcie dieťaťa zharmonizujú, zrovnovážni sa aj jeho správanie a celkové nastavenie.

Rozvoj skutočného potenciálu detí

Cieľom našej školy je rozvíjať deti v smere, ktorému sa klasické školstvo nevenuje. Ide o rozvoj funkcií pravej mozgovej hemisféry, ktoré sú v našich školách zatlačené do úzadia. Vytvárame pre deti podmienky a možnosti na obnovu a rozvoj ich prirodzených schopnosti, čím prispievame k vyváženiu vedomosti získaných analytickým a logickým myslením.

Účinné techniky na rozvoj intuície a funkcií mozgu

Techniky, ktoré deti získajú v našej ŠKOLE INTUÍCIE, im pomôžu uľahčiť rozhodovanie a zvládanie situácií v bežnom živote. Vďaka informáciám a zážitkom získaným na seminároch sa deti učia spoznávať svoje vnútro, uvedomia si samých seba a neuveriteľné možnosti a schopnosti človeka.

Popis kurzu

Naša škola prebieha formou 2,5 hodinových workshopov raz do mesiaca v rôznych slovenských mestách. Na jednotlivých workshopoch sa venujeme rôznym témam, vďaka ktorým deti postupne pochopia fungovanie nášho mozgu, mysle a energie okolo nás a v nás. Učia sa žiť originálnejšie a kreatívnejšie. Uvedomia si, že ich realita je v ich vlastných rukách, že ony samy rozhodujú, ako budú žiť a ako sa budú cítiť. 

PRIEBEH KURZU: 10 stretnutí v trvaní 2,5 hodiny raz do mesiaca v rôznych slovenských mestách. Po každom stretnutí posielame materiály na domáci tréning – skriptá, praktické úlohy a cvičenia, ako aj nahrávky meditácií. Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 10 -12 detí.

Témy:

 • Prepájanie ľavej a pravej hemisféry
 • Tréning intuície
 • Tréning Videnie bez očí na podporu intuície
 • AURA – svet okolo nás
 • Telepatia – vnímanie na ďiaľku
 • Koncentrácia, vizualizácia, flexibilita, originalita
 • Práca s emóciami
 • Zameranie pozornosti
 • Práca s vedomým zámerom
 • Tvorba afirmácii
 • Meditácie
Deti dostávajú balíček na začiatku na domáci tréning – kalendárik s cvičeniami, hry, okuliare a iné. 

Prečo tento kurz

Tréning intuície a telepatie, mimozmyslového vnímania a iných skrytých schopností
Techniky na rozvoj kreativity, originality, vizualizácie, koncentrácie
Vedomé vytváranie nových prepojení oboch hemisfér
Naštartovanie nových schopností, aktivácia dosiaľ málo využívaných centier mozgu
Množstvo praktických hier, cvičení, meditácií
Podporné materiály a meditácie na domáci tréning

Fotogaléria

Školský rok Miesto Priestory Lektori
 Školský rok 2021/22

Banská Bystrica

Centrum Múdre sovy
Zelená 2

Paťka Zrnčíková

Bratislava Ružinov

Centrum Rafael Anna Bučič

Dolný Kubín

Doplníme neskôr Paťka Zrnčíková
Košice

EKOLOR
Južná trieda 82

Ľubka Tokarčíková
Lipt. Mikuláš

AB-C štúdio
Tranovského 15

Majka Martinská
Lučenec

PRIESTOR Coworking
M. Rázusa 13

Janette Horstmann
Martin

Jogacentrum
Gogoľova 3

Adriana Janíčková
Nitra

ALBACENTRUM
Štefánikova trieda 144

Zuzka Trepková
Partizánske

FEŠANDA
Nádražná 1071

Zuzka Trepková
Piešťany

Kursalon
Beethovenova 1810/5

Janka Potučková
Poprad

Štúdio LaLoona
Drevárska 10

Ľubka Tokarčíková
Prievidza

Lesná škôlka Kremienok
Podhosrská 120, Veľká Lehôtka

Zuzka Trepková
Stupava

Makovice
Park 396/1

Janka Potučková
Trenčín

MŠ Slimáčik
M. Turkovej 1730/22

Monika Zajasenská
Žilina

Alma študio
Janka Kráľa 7

Adriána Janíčková
Trnava

Slnečnica
Ružindolská 4

Janka Potúčková

Spišská Nová Ves
Prešov

prípadne mestá,
podľa záujmu
zverejníme čoskoro
(podľa počtu záujemcov)

Prihlásenie na kurz

CENA KURZU: 239 eur jednorazovo alebo 259 eur v 3 splátkach

Kontaktné informácie:

*Vaše osobné údaje (meno a e-mailová adresa) sú u nás v bezpečí a budeme (Iniciala s.r.o.) ich na základe vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Zadaním svojich údajov vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre zaslanie “NÁZOV PRODUKTU” a ďalších zaujímavostí, ktoré sa týkajú sebarozvoja. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačítko ODHLÁSIŤ v každom zaslanom e-maili.