Prečo podporovať u detí tvorivosť?

Tvorivosť je superschopnosť. Práve preto ju v ŠKOLE INTUÍCIE podporujeme a v tomto článku vám prezradíme prečo a ako. Koniec koncov, aj Einstein tvrdil, že logika nás privedie z bodu A do bodu B, ale predstavivosť všade.

Predstavte si, že zabudnete kľúče od domu z druhej strany vchodových dverí a nedopatrením sa vymknete. Mobil pri sebe nemáte, kľúče od auta tiež ostali na skrinke v chodbe. Čo urobíte?

Vaše mozgové závity pravdepodobne začnú pracovať na plné obrátky a prinášať rôzne alternatívy. Zaklopete susedovi alebo sa skúsite prepchať cez pootvorené okno?  O slovo sa možno prihlási aj vaša intuícia a navedie vás k tomu správnemu riešeniu.

Podľa neurovedca Álvara Bilbaa (autora skvelej knižky Detský mozog vysvetlený rodičom) schopnosť prispôsobiť sa okolnostiam a riešiť nové problémy vo veľkej miere závisí od tvorivosti. Inak povedané, vďaka tvorivosti sa nám lepšie pláva v prúde života.

Tvorivosť je rovnaká schopnosť, vďaka ktorej sa rodia famózne umelecké diela, nezabudnuteľné skladby, šikovné vynálezy či šarkany s ôsmimi hlavami a ružovým chvostom na výkresoch našich detičiek.

Je v našom živote oveľa dôležitejšia, než sa možno nazdávame. Potrebujeme ju v práci, v škole, ale aj vo vzťahoch. Z praktického a racionálneho hľadiska je súčasťou veľmi žiadanej schopnosti nachádzať nové riešenia. Z duchovného hľadiska je pre nás spôsobom bytia. Tvorivý akt bytia v istom zmysle uskutočňujeme v každom jednom okamihu nášho života. Záleží však na tom, do akej miery dovolíme tvorivosti, aby naplno rozprestrela svoje krídla a priniesla neraz prekvapivé výsledky.

Prečo sú deti 50-krát vynaliezavejšie a kreatívnejšie než dospelí?  Podľa istých vedeckých štúdií totiž tvorivosť – na rozdiel od iných kognitívnych funkcií – dosahuje svoj vrchol v detstve. A ako rastieme, prichádzame o ňu.

Je to smutný fakt, ktorý potvrdzuje aj geniálny Pablo Picasso svojím výrokom: Každé dieťa sa narodí ako umelec. Problém je ostať umelcom, keď vyrastie.

Detský mozog je tvorivejší než ten dospelácky, lebo ešte nestihol spoznať autocenzúru. Deti ešte neobmedzujú žiadne limity, regulácia či strach. Nakreslia draka na severnom póle, mačku na výkrese premenia na kozmonauta, hrajú sa na špičkových hokejistov a namiesto hokejky používajú maminu varechu. Neriešia, čo si ostatní o nich pomyslia. Ak to samozrejme, dospelí či staršie deti do nich nenaprogramujú. Vďaka tvorivosti deti hľadajú riešenia – to, ako sa niečo dá – a nie prekážky (ako sa niečo nedá).

Za to, že tvorivosť vekom strácame, nie je zodpovedný výlučne vývin a zrenie detského mozgu. Podpisuje sa pod to najmä vplyv okolia, rodičov, učiteľov, trénerov… Neurovedec Álvaro Bilbao vo svojej knihe píše, že: „každé dieťa musí strpieť v priebehu detstva nekonečný rad opráv, optimalizácií, kritík, nesúhlasov, odmietnutí, výčitiek, brblaní a trestov, vďaka ktorým sa kreativita stáva niečím nevhodným či bolestivým.“ A keď sa tvorivosť stane niečím bolestivým, dieťa sa naučí plniť očakávania a naprogramuje sa, že akákoľvek odchýlka od štandardu je neželaná.“ Dokonca aj taká (nevinná, hodnotiaca) vetička: „Urobil si to dobre,“ vlastne dokáže preukázať medvediu službu, pretože dieťaťu podsúva myšlienku, že najdôležitejšie je plniť očakávania druhých, a teda nevybočovať z vychodených koľají.

A naopak, ak povieme dieťaťu, ktoré vraví niečo mimo štandardu: „To je zábavné,“ podľa Bilbaa tým posilňujeme jeho predstavivosť.

Tvorivosť u deti teda netreba ani tak prebúdzať, lebo predstavivosti a vynaliezavosti majú na rozdávanie. Zatiaľ. Skôr ju treba chrániť ako vzácny diamant, posilňovať a podporovať, aby o ňu neprišli ani v neskorších životných etapách.

V našej ŠKOLE INTUÍCIE pracujeme s technikami, ktoré deťom pomáhajú rozvíjať nielen tvorivosť, ale aj originalitu a fantáziu. Práve preto, že tvorivosť je najsilnejšia v útlom detstve a vekom sa stráca, pre najmenších – škôlkarov – máme kurz na rozvoj tvorivosti nazývaný INTUITKO. 

Získané zručnosti a schopnosti na našich kurzoch pomáhajú deťom ľahšie sa rozhodovať, rozumieť svojej intuícii, lepšie zvládať svoje emócie (aj tých druhých :-), rovnako vidieť bez očí či prepájať ľavú a pravú hemisféru. Tieto schopnosti a zručnosti potom môžu integrovať do bežného života a uľahčia im rôzne životné situácie.

Tvorivosť svojich detí viete v obrovskej miere podporiť aj vy, rodičia a učitelia.

Tu je zopár rád ako na to:

Poskytnite dieťaťu prostriedky na vyjadrenie jeho tvorivosti

Príležitosť robí zlodeja a platí to aj o tvorivosti. Nemusíte dieťaťu vymýšľať program, stačí, keď mu poskytnete vhodné prostredie a nástroje, pomocou ktorých sa bude môcť tvorivo vyjadriť: štetce, plastelínu, hudobné nástroje či rozličné hry na rozvoj, kde musí zapojiť fantáziu, napríklad naša kartová hra INTUITKO.

Poskytnite dieťaťu voľnosť

Bilbao prízvukuje, že skutočná cesta pre dieťa a jeho tvorivosť je robiť veci tak, ako ono chce (čítať, písať, kresliť, modelovať atď). Nancie Atwellovej, víťazke ocenenia Global Teacher Prize, sa podarilo dosiahnuť, že jej žiaci čítali 40 kníh za rok. Jej tajomstvo spočívalo v tom, že žiakom dovolila vyberať si knihy, ktoré sa im najviac páčili.

Na tomto princípe je založená aj naša kartová hra INTUITKO. Spočíva v tom, že dieťa vytvára z kartičiek dvojice či štvorice podobne ako pri pexese, no s tým rozdielom, že zapojí svoju tvorivosť (a tak ju trénuje) a    dvojice spája tak, ako mu to v danej chvíli dáva zmysel.

Poskytnite dieťaťu čas na nudenie

Nie nadarmo sa hovorí, že nuda je matkou tvorivosti. Ak deti dostanú všetko na striebornom podnose – hru s presnými pravidlami a priebehom, do minúty naplánovaný voľný čas aktivitami či pustenú telku alebo tablet, ich mozog nemá priestor ani príležitosť, aby zapol predstavivosť a vymyslel si nejakú zábavu.

Prejavte tvorivý prístup

Sme pre svoje deti vzormi. Ako hovoril o výchove detí legendárny profesor psychológie a detský psychológ Ivan Štúr: Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť a dieťa sa pridá. Ak teda dovolíme svojej tvorivosti prejaviť sa pred deťmi, podnecujeme ich k vlastnej tvorivosti. Buďte tvoriví, keď deťom pomáhate s domácimi úlohami alebo keď sa spolu hráte. Namiesto čítania rozprávok na dobrú noc im skúste vymyslieť vlastné príbehy. Vymýšľajte s deťmi tvorivé riešenia na nejaké situácie v domácnosti, napríklad keď sa vám minie chlieb. Nielenže spolu strávite príjemné chvíle, ale schopnosť vymýšľať bláznivé nápady ich natrénuje tak, že budú vedieť prísť s riešením akéhokoľvek problému, ktorý sa v ich živote objaví.

Nezasahujte

Všetci odborníci, ktorí sa venujú výskumu tvorivosti, sa zhodnú, že čím menej sa do dieťaťa počas jeho tvorivého procesu „montujeme“, tým lepšie. Dôležité nie je len zdržať sa kritiky a tendencie „vylepšovať“, ale netreba dieťa ani prehnane povzbudzovať. Bilbao vo svojej knihe odporúča, že môžete dieťaťu povedať, či sa vám to páči alebo nie a dať najavo, či rozumiete jeho zámeru, ale mali by ste sa vyhnúť posudzovaniu jeho nápadov či prejavov. Dôležitý je proces, nie výsledok.

Pomôžte dieťaťu spájať zdanlivo nesúvisiace myšlienky

Vysoko tvoriví ľudia dokážu spojiť aj nespojiteľné. Zoberte si napríklad takého legendárneho McGyvera. 🙂