Ako funguje synchronicita?

Vedeli ste, že synchronicity napomáhajú rozvoju našej intuície? Schopnosť zjemniť sa a všimnúť si synchronicitu úzko súvisí s našou schopnosťou zachytiť jemné informácie ukrývajúce sa za viditeľným svetom. Synchronicity sú všade okolo nás. Je to totiž spôsob, ako k nám prehovára duchovný svet. A ako funguje synchronicita? Dozviete sa v tomto článku.

Čo je synchronicita?

Už Carl Jung veril, že synchronicita nám poskytuje dôležité správy alebo ukazuje nové možnosti či odpovede na naše otázky i dilemy. Je to zdanlivo „náhodný“ výskyt udalostí bez viditeľnej alebo logickej súvislosti, avšak v skutočnosti sú tieto udalosti navzájom prepojené na jemnejších úrovniach a často nesú v sebe hlbší význam. Schopnosť zachytiť synchronicitu znamená, že človek je už naladený na jemnejšie polia a dokáže vnímať súvislosti v duchovnej úrovni.

Synchronicita môže mať rôzne podoby: opakovanie symbolov alebo čísel, „náhodné“ stretnutia s ľuďmi alebo udalosťami, „náhodne“ započutá informácia v rozhlase či „náhodne“ prečítaný titulok v novinách, bilboard stojaci vedľa cesty s odkazom, pri ktorom nám zrazu „zacvakne“.  

Ako funguje synchronicita

Ako funguje synchronicita?

Stalo sa Vám už niekedy, že ste sa zaujímali o určitú tému a zrazu sa vám k tejto téme objavili informácie v rôznych formách: napr. kniha, článok, pesnička, rozhovor okoloidúcich… To všetko sú synchronicity. Tieto udalosti sa zdajú byť náhodné, ale v skutočnosti sú dôležité pre daného človeka. Synchronicita sa často vyskytuje aj pri kritických životných rozhodnutiach alebo pri hľadaní odpovedí na dôležité otázky. Cez synchronicity nám vesmír a duchovný svet posielajú informácie a vodítka pre náš osobný rozvoj.

Čím sú synchronicity pre nás užitočné?

  1. Poskytujú nám uvedomenie, že naše životy sú plné hlbšieho významu a že existuje vyššia sila, ktorá nám prináša správy a ukazuje nové príležitosti.
  2. Môžu byť veľkou pomocou pri riešení problémov, keď nám napomáhajú vidieť situáciu z nového uhla a nájsť nové možnosti.
  3. Sú silným nástrojom pre uzdravenie a transformáciu, pomáhajú nám nájsť vnútorný pokoj a vyššie vedomie.
  4. Poskytujú nám vnútorný súlad medzi našimi myšlienkami, citmi a konaním.
  5. Sú účinným spôsobom, ako rozvíjať intuíciu.

Synchronicita a duchovnosť

Keď si začneme viac všímať synchronicity v našom živote, budeme im stále viac rozumieť. Bude ich stále viac na našej ceste. Pri správnom nastavení a našom naladení sa synchronicity môžu stať veľmi užitočným nástrojom na dosiahnutie vyššieho stupňa vedomia a sebarealizáciu. Budeme vnímať svet s väčšou jasnosťou a pochopíme, že všetko, čo sa deje v našich životoch, má svoj význam. Pomôžu nám nájsť nové cesty, uzdraviť a transformovať náš život… Objaviť tento „neviditeľný svet“ Vám pomôžeme aj my v ŠKOLE INTUÍCIE PRE DOSPELÝCH>> Sme súčasťou väčšieho celku – buďme si toho vedomí.

Nájdete nás na Facebooku a Instagrame.