PRÁNA – základ života

Pred pár dňami som sa pri ceste autom v tichu dostala do zvláštneho stavu… odrazu som sa nafúkla ako bublina. Bola som veľká ako Michelin.  Moje mišelinie telo sa pritlačilo na predné sklo auta a vyplnilo takmer celý vnútorný priestor. Moje oči toto nadrozmerné telo nedokázali vidieť, avšak ja som ho cítila jasne a zreteľne, ako keď v premrznutých prstoch začínate opäť vnímať teplo a pulzovanie krvi. Bol to stav úplného úžasu a precítenia jemnohmotnej úrovne seba samej. Prána v ňom pulzovala ako krv v žilách. Stalo sa vlastne to, že som precítila svoje pránické telo.

Vieme všetci, čo je prána?

Prána je základom všetkého živého. Je to vitálna energia, ktorá napĺňa našu bytosť aj celý vesmír. Umožňuje život vo fyzickom tele tým, že spája hmotu a vedomie. Vyžaruje z nás v podobe dúhovej aury. Tečie celým naším fyzickým aj pránickým telom ako voda. Kanálikmi na pránu sú  meridiány alebo tzv. nádí a je ich nespočetne veľa. Védske spisy spomínajú 72 tisíc takýchto kanálikov.

Prána riadi naše fyzické funkcie a telo v tomto procese funguje ako taký tranformátor energie. Časť prány spotrebuje na všetky svoje telesné a psychické procesy, ostatnú energiu vyžaruje do priestoru v podobe aury. Choroba na tele vzniká z nedostatku prány a zablokovania energetických dráh. Taktiež intuitívne získavanie informácií je narušené, ak naše pránické telo nie je dostatočne zásobené pránou. Naučiť sa kontrolovať toky prány má zásadný význam pre naše fyzické a psychické zdravie, ale tiež pre rozvoj mimozmyslového vnímania. 

Transformácia nášho vedomia je priamo závislá od sily a čistoty prány, ktorá prúdi našou bytosťou. K tomu, aby sme dosiahli naozajstné poznanie o tom, kto sme a načo sme tu, sa potrebujeme naučiť tieto pránické toky usmerňovať. Totiž iba jedna jediná energetická dráha zo všetkých 72 000 nás k tomuto poznaniu dovedie. 

 

Tajomná nádí 

V sanskrte ju nazývajú sušumná – centrálna nádí. Prechádza stredom chrbtice a je spojená s centrálnym nervovým systémom. Kým energia prúdiaca touto dráhou je len náhodná a nevedomá, žijeme si bežný život „tridéčkára“ Akonáhle sa však naučíme usmerňovať našu pránu, harmonizovať energetické toky v iných dráhach a zvyšovať potenciál v sušumne, sme na najlepšej ceste za sebarealizáciou.  Začínajú sa aktivizovať určité zaspaté mozgové centrá zodpovedné za nadštandardné schopnosti, ktoré v skutočnosti vôbec nie sú nadštandardné, ale prirodzené… iba ich bežným spôsobom života nedokážeme využívať. A treba povedať celú pravdu, rozvíjanie týchto schopností ide ruka v ruke s rozvojom nášho vedomia a pochopením slobody a zodpovednosti… To preto, aby sa nedali zneužiť pre prospech nedovyvinutého jedinca s obrovským egom, stotožneného s matériou.

V posledných rokoch sa často skloňuje slovo kundaliní, a to je presne aj  táto naša téma. Ak prána začína stúpať po sušumne smerom nahor, postupne sa aktivizujú jednotlivé čakry a dvíha sa kundaliní. Tým sa rozpína vedomie človeka, rozvíja sa intuícia a aktivujú sa ďalšie schopnosti, ktoré postupne dovedú človeka k hlbšiemu poznaniu na duchovnej úrovni. Všetky energetické dráhy, ktorými prúdi prána, vytvárajú naše „biopole“. Ide o svetelné telo, ktorým disponuje každý z nás. V tomto poli sa nachádzajú všetky informácie o nás, o našom živote. Stačí sa zjemniť a tieto jemnučké informácie ukryté pred 5 zmyslami, nám odrazu začnú byť dostupné.

Najsprávnejšie rozhodnutie

Začiatok nášho snaženia za vybrúsenou intuíciou, rozvinutým vedomím a schopnosťou získavať informácie z jemnohmotných úrovní je jednoduchý. Rozhodnúť sa. Existuje veľké množstvo cvičení, ktorými zvyšujeme svoj energetický potenciál, zvedomujeme si svoje pránické telo, harmonizujeme toky prány v jednotlivých nádí a prečisťujeme pránu samotnú. Krásne cvičenia a techniky na zvedomovanie svojich energetických polí Vás vieme naučiť aj my na ZIMNEJ ŠKOLE INTUÍCIE pre rodičov a deti.

Aj strava a naša životospráva ovplyvňujú kvalitu našej prány. Taktiež prostredie, v ktorom sa nachádzame, či ľudia, s akými sa stretávame… Naše myšlienky aj pocity… Stres či pokoj… Ak chceme vôbec niečo dosiahnuť, potrebujeme si tieto faktory uvedomiť a postupne implementovať do života tie, ktoré našu pránu ovplyvňujú pozitívnym spôsobom. 

5 dôvodov, prečo by ste mali navštíviť ZIMNÚ ŠKOLY INTUÍCIE PRE RODIČOV A DETI

  1. Spojíte spoločné rodinné chvíle v zimnej prírode so zábavným tréningom mimozmyslového vnímania cez jemnohmotné pránické úrovne.
  2. Rozviniete svoju intuitívnu komunikáciu bez slov a pochopenie jeden druhého, čím si vytvoríte hlbšie prepojenie so svojimi ratolesťami.
  3. Stretnete sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, Vaše deti si nájdu nových kamarátov s podobným vnímaním.
  4. Naučíte sa kopec intuitívnych hier pre deti aj dospelých na precítenie energetických úrovní a vnímanie aury ľudí aj stromov, ktoré sa môžete spolu doma hrávať.
  5. Zažijete si spoločné workshopy spolu so svojimi deťmi, ale aj samostatný seminár pre rodičov, kde môžete potrénovať svoju intuíciu v tichu „dospeláckymi technikami“

Ak vaše srdce hovorí hlasné “áno”, prihlásiť sa môžete cez email ahoj@intuicia.eu. Sledujte nás na FB>>