ESENCIA ŽIVOTA a intuícia

Intuícia, rovnako ako fyzické zmysly, je dôležitým percepčným prostriedkom na príjem informácií. A to nielen informácií o vonkajšom svete, ale predovšetkým o vnútornom živote. Informácií priamo z duše, z esencie života, z duchovnej podstaty mojej bytosti. Fyzické zmysly nás občas vedia oklamať, zatiaľčo ak sa naučíme rozlišovať signály prijímané „šiestym zmyslom“, máme toho najlepšieho poradcu. 

K tomuto stavu jednoznačnosti sa však potrebujeme postupne dopracovať. Ide o schopnosť porozumieť prichádzajúcim signálom. V prvom kroku dokázať ich najskôr prijať či započuť, v druhom kroku rozpoznať, či išlo o signál z intuície alebo z niektorej inej časti našej osobnosti. Práve ten druhý bod nie je pre väčšinu ľudí jednoduchý. Prečo?

Dôvod je ten, že my, ľudia, máme silné podvedomé programy, vzorce správania, strachy, emočné zranenia a mentálne bloky. Taktiež máme v sebe zakódovaný program „ega“. Väčšina ľudí prechádza životom v nastavení na programy ega, stotožňujeme sa s nimi, veríme im. V tomto stave však nemáme prístup práve k nášmu vnútornému vedeniu a hlasu duše ako esencie života. 

Aby sme dokázali s istotou dôverovať myšlienkam či vhľadom, ktoré k nám len tak prichádzajú, je potrebné v prvom rade začať BYŤ BDELÝ – vedomý si svojich vnútorných procesov. Dokázať rozlíšiť, z ktorej časti mojej osobnosti práve konám. Vedie ma strach? Vedie ma túžba? Strachy a túžby sú veľmi silné programy a s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú hlasom mojej duše, ale práve hlasom ega.

Moja rada je začať pracovať sám so sebou a očisťovať svoje podvedomie. Aby sa nám neplietli signály. Samozrejme nie je potrebné vyhádzať celú „pivnicu“. Stačí nám uvoľniť kritické množstvo zaťažujúcich programov… aby sa nám trošku „rozjasnilo“. Zrazu si začneme viac rozumieť, začne sa to otvárať, sme vnímavejší voči sebe, ostatným ľuďom, situáciám, ktoré sa nám dejú.

K očisťovaniu a taktiež k dosiahnutiu stavu bdelosti patrí bezpochyby meditácia. Stíšenie, zvnútornenie a koncentrácia. Práve bdelosť nám umožní byť si dokonale vedomí svojich súčastí a byť s nimi v interakcii. V stave BYTIA dokážeme lepšie započuť aj intuitívne signály, ktorými k nám duša prehovára. 

obr. Esencia zivota

V meditácii máme možnosť nazrieť do hlbokých úrovní seba samého. Uchopiť tú esenciu, ktorou sme naozaj. Nie sme ani telo, ani myseľ, ani emócie či intelekt. To všetko tvorí súčasť našej pozemskej cesty, avšak nie sme to my. Sú to nástroje, aby JA AKO „ESENCIA ŽIVOTA“ som mohla zažívať hmotný svet. Učiť sa cez situácie, uvedomovať si, konať, spoznávať sa… Mám schopnosť všetky tieto „nástroje“ dokonale ovládať, avšak väčšina ľudí to nedokáže… A to preto, lebo nie sme BDELÍ, vedomí si svojej „esencie“. Sadhguru povedal, že je to, akoby sme nasadli do auta a to auto si išlo samé podľa seba, bez interakcie s nami… a my by sme sa viezli, kam si autíčko zmyslí, ale neovládali by sme ho. My ako šoféri naše autá dokonale ovládame, dokonca sme si museli spraviť vodičák. Na vedenie symbolického auta (tela, mysle a ostatných spomenutých nástrojov) sme však žiadny vodičák nerobili. Nikto nás to nenaučil a teraz si naše autíčko behá bezprízorne po cestách-necestách a častokát narobí riadne škody.

Ako sa dopracovať k tej správnej interakcii? Nuž, za pomoci bdelosti, meditácie a rozvinutia svojej intuície.

Intuícia má svoju vlastnú „reč“. Vie sa s nami rozprávať cez obrazy, symboly, pocit, sny, synchronicity či inšpiráciu. Závisí od typu človeka, akým spôsobom informácie prichádzajú. Sú 4 základné spôsoby prijímania signálov, 4 typy intuície. V každom človeku sú „namiešané“ v inom pomere. Preto je fajn sa v tejto oblasti spoznať. Aby som vedel, čo si mám všímať, kam mám zamerať pozornosť… 

Ide o tieto typy: 

Fyzická intuícia – signály sú prijímané cez fyzické telo.

Emočná intuícia – prehovára k nám cez pocity.

Mentálna intuícia – naskočí nám myšlienka bez pocitu, taký jasný vhľad, inšpirácia…

Duchovná intuícia – získavame vnútorné vedenie v súlade s dušou, ktoré prichádza z duchovných úrovní…

Keď porozumiem sebe a svojmu typu intuície, získam smerodajný náhľad na svoj život, zlepším sa v rozhodovaní, začnem si všímať aj veci, ktoré sú nesmierne podstatné, i keď som ich doteraz nevidel… Môj život sa dostane do súladu so mnou samým ako s ESENCIOU ŽIVOTA. A to je ten najdôležitejší krok, ktorý v tejto dobe potrebuje urobiť každý… Míľnik života každej duše.

Na tejto ceste Vás vieme poviesť aj my: 6-týždňový intenzívny kurz ONLINE ŠKOLA INTUÍCIE PRE DOSPELÝCH Vás nasmeruje k Vašej esencii. A to znovuobjavením svojej prirodzenej schopnosti intuície.

Sledujte nás na FB >>