ČAKRY A BIOENERGIA

Existencia čakier je dávno vedecky dokázaná.

Pre takmer 3 miliardy ľudí predovšetkým v Ázii, (hlavne v Indii, Číne) je poznanie o čakrách dôležitým východiskom ich medicínskych systémov.

Využitie poznania o čakrách ako o energetických centrách nášho fyzického tela je pre naše zdravie veľmi dôležité. Ak sú naše telesné orgány zásobované životodarnou energiou prúdiacou cez čakry pravidelne a v dostatočnom množstve, tak sú zdravé. Ak tomu tak nie je, tak sa po nejakom čase objavuje choroba alebo degenerácia.

Je to podobné ako s polievaním zeleninovej záhrady počas horúceho leta. Ak nám napríklad vysychá zdroj vody na polievanie (oslabuje sa čakra) alebo sa upchá hadica na zavlažovanie (zablokuje sa energetická dráha), tak po čase začne zelenina chradnúť a bez potrebných živín odumrie.

Správne fungovanie čakier zabezpečuje harmonickú distribúciu energie pre príslušné orgány a žľazy nášho tela. Vyššia inteligencia tohto systému riadi príjem, výdaj a distribúcie životnej energie (prány) prostredníctvom energetických centier (čakier) v súlade s cyklami dennej a ročnej doby, v súlade s vývojovým štádiom, vekom a momentálnymi potrebami človeka. My by sme mali tomuto dokonalému systému pomôcť hlavne tým, aby sme mu nevytvárali prekážky a neblokovali jeho prácu našou nevedomosťou.

Poznanie o čakrách a jemnohmotných úrovniach nášho fenoménu a uplatňovanie tohto poznania v praktickom dennom živote ako prevencia fyzických a mentálnych porúch a emočných problémov je v súčasnosti predmetom masívneho výskumu a využívania v prospech ľudí na celom svete.

V Rusku je napríklad GDV kamera profesora Korotkova certifikovaná ako medicínsky prístroj. Dokáže zachytiť časť fotónov vyžarovaných naším telom a na jeho základe objaviť nielen choroby, ktoré už sú somatizované na fyzickej úrovni, ale diagnostikovať aj tie choroby, ktoré sa prejavujú zatiaľ ešte len v jemnohmotnej úrovni človeka. To znamená, že zmenou energetiky, prostredníctvom energetických a vizualizačných cvičení, dokážeme predchádzať prejavom budúcich chorôb nášho fyzického tela.

Aký je to rozdiel v porovnaní so západnou medicínou, ktorá sa zameriava na zachytenie choroby v jej poslednom štádiu prejavenom na fyzickej úrovni, napríklad prostredníctvom magnetickej rezonancie alebo komputerovej tomografie!!!

Západní učenci vychádzajú z „vedeckého“ prístupu k zdraviu človeka. Veda je trojdimenzionálna, pôvodné ľudské poznanie, z ktorého vychádza aj náuka o čakrách, je multidimenzionálne. Práve pre toto „vykastrované“ východisko dokáže západná veda zájsť len po určitú hranicu a ďalej sa nepohne. Práve pre tento fakt všetci veľkí vedci, hlavne fyzici, ktorí prišli na hranicu možností vedy, začali uvažovať multidimenzionálne. A práve pre takéto východisko západného poznania o zdraví kupujú naše nemocnice predražené CT-čka, ktorými veľmi detailne zachytia posledné štádium choroby, namiesto toho, aby spolupracovali s poznaním o ďalších dimenziách ľudského tela a jeho informačnom poli a dokázali tak chorobám predchádzať.

Je nutnosťou začať sa zaoberať aj svojimi jemnejšími úrovňami, pochopiť fungovanie energetických tiel a čakier. Tak vieme predchádzať chorobám, udržiavať svoje zdravie. Predovšetkým nás však poznanie o čakrách vedie k uvedomeniu si svojej jemnohmotnej, duchovnej podstaty. Ak tieto tajomstvá odhalíme aj našim deťom, zabezpečíme pre nich jedinečný nástroj, ako si udržať zdravie, rozvíjať osobnosť a vedomie. Týmto témam sa naše deti, žiaľ, v škole nenaučia.

My rodičia im môžeme tento hendikep vykompenzovať napríklad aj zadovážením MULTIMEDIÁLNEJ VÝUKOVEJ HRY MOJA DÚHA.

AUTOR ČLÁNKU: Miroslav Maduda (ajurvédsky terapeut a lektor jogy)