PRAVDA OD VEĽKÉHO ČLOVEKA

Prednedávnom som mala príležitosť prečítať si slová jedného veľkého mysliteľa.

BEN OKRI – výnimočný spisovateľ a autor známeho románu „Hladová cesta“, podáva vo svojich dielach kritický obraz spoločnosti. Neunikol mu ani ŠKOLSKÝ SYSTÉM.

Jeho slová sa ma hlboko dotkli, a preto som sa rozhodla posunúť ich k zamysleniu aj Vám, milí naši čitatelia. Za preklad ďakujeme Vladovi Lobotkovi z Inštitútu Gaia.

ČÍTAJTE, je to fakt ŠPICA:

„Školy budúcnosti budú robiť niečo, čo dnes celkom prehliadame. Budú učiť umeniu seba-objavovania. Vo vzdelávaní nie je nič čo by bolo dôležitejšie.

Z našich univerzít vychádzajú študenti, ktorí vedia ako odpovedať na otázky, no nevedia ako ich klásť. Skutočné žriedla múdrosti našej kultúry na našich študentov nepôsobia a tí z univerzít odchádzajú s kompetenciami potrebnými pre ich pracovisko, no bez poznania toho, ako a prečo žiť.

Neučíme ich ako vidieť. Neučíme ich počúvať. Neučíme ich veľkému umeniu poslušnosti, ktoré predchádza skutočnému majstrovstvu.

Neučíme ich skutočnému umeniu čítať. Pravé čítanie nie je len kĺzaním našich očí po stránkach alebo zberaním informácií a dokonca ani pochopením toho, čo je čítané. Pravé čítanie je tvorivým umením. V prvom rade je videním, po ktorom nasleduje akt imaginácie.

Vyššie čítanie by malo byť v školách budúcnosti zavedené ako nový predmet. Sme tým ako čítame. Stretávam ľudí vo všetkých oblastiach života a najčastejšie v oblasti literatúry a vedy, a napriek tomu, že sa jedná o profesionálov, nedokážu čítať to, čo je naozaj pred nimi. Čítajú len to, čo už je v nich. Mám podozrenie, že to isté platí aj o počúvaní; a že sa ta deje i teraz, keď čítate tieto slová.

Všetky naše inovácie, naše objavy, naša tvorivosť, prichádzajú z jedného zdroja, zo zdroja, ktorý nám umožňuje vidieť čo je a čo nie je, počať čo bolo a čo nebolo povedané, a nadovšetko, ktorý nám umožňuje jasne myslieť.

Potom tu máme nový vedný odbor intuície. Školy budúcnosti budú musieť vstupovať do interakcie s touto tajomnou, najnákladnejšou z hodnôt, s jemnou hodnotou intuície prenikajúcou naše životy a prácu. Akým spôsobom robiť tie intuitívne skoky, ktoré dokázali vedu i umenie ľudstva premeniť na niečo, čo je dostupné všetkým – toto bude skutočný bod obratu v dejinách našej civilizácie.

Disciplína, tvrdá práca, racionalita a precízna kalkulácia, nás môžu dostať len po určitý bod a časom sa stanú normou. S ich pomocou však dokážeme vychovať len efektívnych, no inak celkom priemerných občanov. Sú to nástroje, ktoré je možné použiť na dobé i zlé účely. No veda intuície – tajomná iskra, ktorá oddeľuje veľké objavy a diela filozofov a umelcov od toho, čo je takmer veľké – práve túto oblasť bude potrebné v budúcnosti študovať a využívať pre dobro celku.

U študentov potrebujeme nevyhnutne rozšíriť a ukotviť schopnosť k seba-objavovaniu. Štúdium vedomia by malo tvoriť absolútny základ liberálneho a vedeckého vzdelávania. Všetci študenti by si mali byť vedomí, že oni sami sú tou iskrou premeny, ktorá môže zapáliť celý svet. Všetci študenti by mali byť prakticky orientovaní idealisti žijúci vlastné sny.

Univerzity by mali vychovávať nielen študentov, ktorí následne nájdu uplatnenie v oblasti obchodu, vedy, umenia a manažmentu, ale najmú osobnosti, ktoré budú svojou ľudskosťou obohacovať život celej planéty. Sme omnoho viac než len funkcie a činnosti, ktoré vykonávame. Sme spolutvorcami sveta, v ktorom žijeme. A morálna sila, ktorou disponujeme je pri obohacovaní sveta používaná v príliš malej miere.

Berieme živý potenciál, ktorý sa skrýva v mladých mysliach a redukujeme ho na niečo, čo zaujme pracovné pozície a naplní potreby trhu. Rezignovali sme na mimoriadny projekt akadémie, o ktorom sníval Platón. Každý študent je svetlom, pripravujúcim sa na rozptýlenie temnoty.

Slová, ktorými k vám hovorím vám musia byť vzdialené, no ich naplnenie bude nevyhnutné. Kríza zmyslu v ľudských životoch každým dňom narastá a prosperita nijako nezmenšuje paralýzu, ktorá sa v nich šíri. Spoločnosť môže v dôsledku absencie pochopenia hlbšieho zmyslu vlastnej existencie veľmi ľahko zomrieť.

Čím viac o vesmíre, ktorý nás obklopuje vieme, tým tajomnejší je. Sme omnoho viac, než si myslíme, no učíme sa v sebe vidieť menej, učíme sa neklásť otázky pátrajúce po našej pravej prirodzenosti, a tak veľké tajomstvo toho, kým skutočne sme splýva s tajomstvom zahaľujúcim vesmír. Tajomstvo hľadí do tajomstva. A to je naozaj zúfalá situácia.

Mali by sme vieru v dôkazy nahradiť poznaním prameniacim zo seba-objavovania. Len poznaním seba samým začať odčiňovať šialenstvo, ktoré sme do sveta vypustili v podobe našich vojen, našich rozdelení, našich túžob ovládať druhých, chudoby, ktorú vytvárame, a škôd, ktoré našim poznaním páchame. Viera v dôkazy je len vyšším stupňom nevedomosti.

Skutočným zmyslom škôl a univerzít by malo byť oslobodenie žiarivých a vznešených možností, ktoré ako ľudské bytosti nesieme. Vzdelávanie je stále v plienkach. Skutočné umenie a veda vzdelávania na nás čakajú za horizontom, tam kde sa rodia aj naše katastrofy. Len tam môžeme naučiť odvrátiť všetko zlo, ktoré sami tvoríme a následne, opätovne začať projekt ľudstva, s pokorou, a s novým svetlom.“ Ben Okri

TAK ČO NA TO HOVORÍTE? Krása, však?

Našťastie, možnosti k zdravému vývinu človeka sú už aj u nás na Slovensku. Inšpirujte sa v ŠKOLE INTUÍCIE PRE DOSPELÝCH, v ŠKOLE INTUÍCIE PRE RODIČOV A DETI alebo v ŠKOLE INTUÍCIE PRE DETI A TEEN