VZDELANOSŤ VERZUS MÚDROSŤ

Súčasné školstvo meria hodnotu dieťaťa dosiahnutým vzdelaním – množstvom získaných vedomostí.

Tieto sú hodnotené známkami a dieťa postupne získava obraz o sebe samom zvonka, podľa kritérií učiteľa, systému.

„VEDOMOSŤ“ sa však nerovná slovu VEDIEŤ… Slovo VEDIEŤ znamená MÚDROSŤ – vnútornú múdrosť… Spoznanie seba samého.

Môžeme sa snažiť získať všetky vedomosti, naučiť sa všetky známe fakty o svete, vesmíre, človeku, navštíviť všetky knižnice sveta a prečítať všetky knihy… múdrosť o sebe samom však nezískame.

Vzdelanie a získavanie vedomostí NIKDY NEKONČÍ… čo sa ešte môžeme naučiť o svete von? Vždy prídu nejaké nové výskumy, informácie… KDE A KEDY JE TEDA KONIEC?

Budem provokatérka a dovolím si tvrdiť, že príliš veľa informácií môže byť aj kontraproduktívne… vytvára nám obraz o nás samých, že niečo znamenáme. Tak posilňuje ego… Vytvára nám obraz o svete podľa toho, čo sme si prečítali. Ale tým nás zbavuje otvorenosti a schopnosti prijímať bez obmedzení, fixuje nás na úsilie, ktoré sme vynaložili, kým sme patričné vedomosti získali… nedovoľuje nám pripustiť, že veci by mohli byť INAK…

Vzdelaný človek sa snaží hľadať svetlo vonku, múdry človek ho sám vyžaruje… tak, ako som to načrtla na obrázku dvoch človiečikov 🙂

Ak by sme dokázali byť VEDOMÍ, vtedy je VZDELANIE úžasná vec… Lebo vedomý človek sa už neškatuľkuje, nevymedzuje svoje hranice, aj keď má veľa vedomostí…

No vedomý a múdry človek už nebude získavať vedomosti zvonka. On si zájde do svojho vnútra a pozoruje… Otvára sa novým možnostiam, uvedomuje si fungovanie vesmíru a aj všetkých ostatných vesmírov na sebe samom… mikrokozmos a makrokozmos sú to isté…

VZDELANOSŤ nerovná sa MÚDROSŤ.

Poďme sa začať venovať tomu podstatnému. Objavme svoju vnútornú múdrosť. To, čím sme NAOZAJ. Objavme svoje spojenie s univerzálnym vedomím.

Ako?

Najjednoduchšie, ako sa len dá. Buďme si vedomí seba a svojho spojenia so zdrojom – NEUSTÁLE… To je zároveň tá najťažšia úloha. V každej situácii, v každom poryve emócie, v každej myšlienke, buďme si vedomí…

A ešte jedno radikálnejšie duchovné cvičenie od Eckharta Tolle na SCHOPNOSŤ BYŤ SI VEDOMÝ:

AKCEPTUJME VŠETKO, ČO NÁM PRÍTOMNÝ OKAMŽIK DONESIE – ZVONKU I ZVNÚTRA.