ALTERNATÍVA V KLASICKOM ŠKOLSTVE? ****** Dá sa to???

Odpoviem stručne… ÁNO, dá sa to… dokonca aj na chémii, fyzike, matematike, dejepise… proste na tých predmetoch, ktoré sa príliš rozvojom pravej mozgovej hemisféry nemajú čas zaoberať.

Ide hlavne o to, v akých vlnách sa nachádza náš mozog pri procese učenia… zrkadlové neuróny „zrkadlia“ realitu okolo a fixujú ju v príslušných centrách budovaním nových synapsií. To je proces učenia.

Zrkadlový efekt však prestáva fungovať, ak je dieťa pod tlakom alebo v strese. Znamená to, že schopnosť učiť sa je v tej chvíli blokovaná. Naše školy využívajú tlak ako bežný prostriedok k tomu, aby sa dieťa niečo naučilo…

Navyše v našich školách sa ako hlavný výukový nástroj využíva VÝKLAD UČIVA. Žiaci teda hlavne POČÚVAJÚ. Je známe, že len 7% ľudí je schopných zapamätať si informácie čírym posluchom. Ak sa pridajú vizuálne podnety, vtedy už 30% ľudí je schopných zapamätať si učivo. To je však stále veľmi málo na to, aby sa informácie získané v škole stali reálnou a trvalou VEDOMOSŤOU.

Existuje však mnoho metód, techník, cvičení, pri ktorých sa zapája do procesu učenia oveľa viac mozgových centier. Nie sú zložité a dajú sa využiť na všetkých predmetoch…

Napríklad jednoduché masáže energetických bodov… Metóda „One Brain“ ponúka množstvo podnetov k tejto téme, preto Vám ju zo srdca odporúčam. My v našej školičke intuície tiež používame vzácne poznatky z tejto metódy.

Pohybové cvičenia… Čo tak na začiatku chémie sa trošku rozoskákať? Poprepájať hemisféry cvičeniami „do kríža“? Mozog tak aktivuje obe hemisféry a máme hneď väčšiu platformu na „uloženie učiva do zásobníkov“ 🙂

Vizualizačné cvičenia… Myslíte, že by deti neostali príjemne šokované, keby zemepisár vošiel do triedy a povedal: „Milé deti, uložte sa na lavicu a predstavte si, že ste v Nórsku pri mori… lietajú čajky a vy sa započúvate do ich škriekania, dýchate svieži morský vzduch…“ A viete, ako by to zabralo? Deti by sa stíšili, pozapájali centrá predstavivosti a na zemepisnú tému by sa vrhli so záujmom, pretože by si to vedeli predstaviť. Čo si nevieme predstaviť, to sa nenaučíme…

Počúvanie hudby… Keby deťom dejepisár pustil na začiatku hodiny dobovú muziku, tak sa deti prenesú do dávnych čias a hlbšie „prežijú“ danú dobu… Nemusia sa ju učiť len z písmeniek z knihe, bude im oveľa bližšia, lebo cez pocity z hudby si ju dokážu priblížiť.

Dychové cvičenia, meditačné cvičenia, relaxačné cvičenia…. všetky slúžia na to, aby sa detský mozog dostal do stavu prijímania informácií. Je proste naladený v príslušnej hladine… stráca sa odpor z učenia…

Tak vidíte… netreba čakať na reformu školstva. My, učitelia si vieme poradiť hneď. Buďme tvoriví, pripustime, že aj inak sa dá…

A dokonca to potom ide oveľa, oveľa ľahšie.

O týchto témach som mala vzácnu príležitosť porozprávať viac v relácii SPOJKY s Adelkou Vinczeovou.

Ak máte záujem, vypočujte si ju >>