AKÝ BOL EINSTEINOV MOZOG?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo bol Einstein geniálny? Vďaka čomu priniesol viac ako sto rokov pred ostatnými vedcami úplne nový a prevratný názor o fungovaní vesmíru, o prepojení energie a hmoty? Ako vymyslel vyše 50 vynálezov a inšpiroval mnoho ďalších vedcov pre nové a nové patenty? Vďaka nemu máme napr. chladničku, CD a DVD prehrávače aj televíznu obrazovku…

Budete prekvapení, ale čo do hmotnosti a ostatných obvyklých rozmerov bol Einsteinov mozog úplne priemerný… kde sa teda skrýva tajomstvo jeho geniality?

To tajomstvo je ukryté v množstve prepojení medzi jednotlivými neurónmi jeho mozgu.

Toto je super správa!!!

Každý z nás má napriek štandardnej veľkosti svojej „mozgovnice :)“ možnosť na sebe popracovať a vytvárať nové synapsie. Tým aktivujeme aj tie časti mozgu, ktoré sme doteraz nezapájali.

A práve tu je skryté to tajomstvo zvyšovania kapacity mozgu. Ak podľa vedcov ľudský mozog pracuje len na 6 – 8% svojej kapacity, potom nám 92% informácií uniká. Ak nám uniká 92% našich možností, žijeme len na 8%.

Nemusíme však hádzať flintu do žita. ĽUDSKÝ MOZOG JE PLASTICKÝ.

Existujú techniky na zvyšovanie množstva neurónových spojení. Každý z nás môže mať svoju GENIUS MIND 🙂

V Indii funguje už 10 rokov Genius mind academy, v ktorej si študenti jednoduchými technikami zvyšujú kapacitu svojich mozgov a aktivujú tým centrá zodpovedné za schopnosti, ktoré sú bežnými ľuďmi považované za nadštandarné. Telepatia, videnie bez očí, prečítanie 300-stranovej knihy s porozumením za 2 minúty, psychokinéza, remote-viewing alebo jasnozrivosť sú bežnými schopnosťami týchto študentov.

Vieme, že všetko v našej trojdimenzionálnej realite hmoty a časopriestoru je o tréningu. Čokoľvek chceme dosiahnuť alebo sa v tom zlepšiť, potrebujeme trénovať. Vytvárať nové synapsie.

Aj svoj mozog môžeme trénovať, harmonizovať jeho hemisféry a prepájať ich funkcie. My v našej školičke intuície vieme, ako na to.

Dôležité je meniť zaužívané postupy v bežných situáciách. Pre tieto už totižto máme v hlavičkách „vybehané diaľnice“… Ale my potrebujeme „rozchodiť lesné chodníčky“ – hrboľaté, zarastené…

Robme veci inak, ako sme zvyknutí… zúbky si večer umyme opačnou rukou, nakreslime obrázok obomi rukami naraz, po byte sa pohybujme „skackajúc“ alebo si pustime rádio na hranicu počuteľnosti a snažme sa porozumieť… Aj takýmito jednoduchými technikami vytvárame nové prepojenia.

A my vieme, že každá jedna nová „diaľnica v mozgu“ sa RÁTA. Poprepája centrá a nám zrazu napadne úplne nové riešenie nášho problému, s ktorým sme sa trápili dlhú dobu… zrazu jednoduchšie vyrátame príklad na písomke z matiky alebo sa ľahko zorientujeme v cudzom meste… toto všetko má na starosti náš mozog a jeho schopnosť rýchlejšie a presnejšie PROCESOVAŤ INFORMÁCIE.

Dajme si taký malý záväzok, že každý deň urobíme niečo INAK, ako sme zvyknutí… neverili by ste, čo všetko týmto malým rozhodnutím do svojho života vpustíte. Buďte však pozorní a všímajte si ZMENY… spočiatku budú nenápadné, ale z malých krôčikov sa stanú VEĽKÉ ZMENY… a zrazu to už nebude ŽIVOT NA 8%, ale PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT V POCHOPENÍ A RADOSTI 🙂