VEĽKÝ PRÍBEH MALÝCH INTUITÍVCOV

Aká myšlienka Vám napadne ako prvá, keď zbadáte obrázky dvoch škrečkov pod dúhou?

„Dve detičky si maľovali a navzájom od seba odkresľovali “

To by ale nebol žiaden „veľký príbeh“, všakže?

Uveríte mi, keď Vám poviem, že tieto dve deti od seba NEODKRESĽOVALI?

NA-O-ZAJ!!!

Tieto dve deti sa radi hrajú intuitívne hry, ako aj všetci ostatní malí intuitívci, ktorí navštevujú Školičku intuície. V rámci jednej takej hry vlastne ani netušili, do čoho idú… iba sa chvíľu pozerali svojmu kamošovi do očí, opakovali po sebe navzájom pohyby, akoby tancovali pred zrkadlom…

…a potom…

… dostali pokyn, aby odišli každý do iného kúta miestnosti, kde sa pokojne usadili, dostali farbičky, pastelky a čistý výkres.

„Namaľujte to, čo kreslí Váš kamarát!“ tak znela inštrukcia.

Zmyslom úlohy bolo nacítiť sa na seba navzájom a zachytiť intuitívne, čo sa chystá nakresliť ten druhý z dvojice… a potom už len kresliť.

Deti sa pustili do práce. V tichu a s pocitom dôvery v seba a vesmír začali tvoriť. O chvíľu boli na svete prvé výtvory… geniálne… nielen jedna nesmelá podobnosť…

S istotou pravého intuitívca deti nakreslili neuveriteľné dvojdielka s takými podobnosťami, že Vám takmer zastane srdce, keď si ich budete obzerať. Ponúkame Vám celú galériu.

Sledujte podobnosť farieb, motívov alebo len tvarov… všimnite si aj strapatú palmu a strapaté slnko na obrázkoch hore…

… tieto deti nemali ani len tušenie, že budú maľovať… nemali šajnu, čo robieva ich kamoš, čo má rád a čo nemá rád… nemali ani jeden-jediný záchytný bod pre logiku…

Intuitívny vnem však nepotrebuje logické úvahy, ON IBA PRÍDE… zľahka, v režime hravosti a bytia…

Nechajte sa inšpirovať tými najmenšími….