BUĎ SVETLO – zdieľaj koncept LÁSKY

Niekto hovorí o generácii „deti novej doby“, iný spomína indigo či krištáľové deti a pre mnohých z nás sú to jednoducho deti.Každé dieťa je dieťaťom svetla. My ich nazývame naše svetielka, naše slniečka.Každé dieťa by si malo tento svoj dar uvedomiť. Potrebujú k tomu našu lásku a podporu, aby na to nezabudli. A boli si vedomé, že je to úplne prirodzené… A aby sa svojím vnútorným svetielkom nechali viesť. Aby vedeli, KTO SÚ a poznali svoje POSLANIE. Aby vedeli rozpoznať znamenia, čo je pre nich správne viac a čo menej. Aby im svetielko svietilo na ich cestu a zostalo ich viesť až do dospelosti a nemuseli ho potom znovu objavovať, hľadať odznova. Deti sú veľmi intuitívne. A my? Počúvame ich? Alebo im viac-menej vládneme? Máme čas dať im voľbu? V mene ich dobra veľakrát rozhodneme, čo je pre nich v tej chvíli najlepšie. A vieme to alebo si len myslíme, že vieme? Začnime sa ich pýtať. Budeme veľakrát prekvapení, aké múdre, aké zrelé, aké pravdivé odpovede dostaneme. Nedávno mala naša lektorka Monika prekrásny zážitok. Viedla dialóg s 10-ročnou Táničkou. Aha – takýto: Dieťa: „Niektoré duše sú smutné, akoby sivé. A niektoré sú šťastné, svetlé a pestrofarebné.“
Dospelý: „Prečo je to, podľa teba, tak?“
Dieťa: „No lebo tie smutné a sivé napríklad prežili nejaké zranenia a nepreniesli sa cez ne, stále sú ako keby v tom. A tie veselé a farebné to dokázali nechať za sebou.“ Úžasné !!! Čo hovoríte? Vnímate, čo všetko sa v tých slovách skrýva? LÁSKA – MÚDROSŤ – SVETLO Veľmi silné energie, ktoré vedia zmeniť svet.A keďže emócia je len skúsenosť, je to re-akcia, energia v pohybe… znamená to, že my sa môžeme rozhodnúť, ako seba nastavíme. Či naše emócie vyliečime a LÁSKU ako vnútorný stav – vnútorné nastavenie – našu FREKVENCIU naladíme. Viete ako na to? Hľadajte v sebe – vnímajte neviditeľné a počúvajte nevyslovené ….nazvime to „tiché vnímanie“… spojenie so sebou. Takéto spojenie sa dá nanovo nadviazať, i keď sme ho stratili. Tu je jeden tip pre Vás>> A druhý tip? Počúvajme naše deti … aj my v našej školičke sa od nich veľmi veľa učíme a práve preto do nej aj my, lektori, veľmi radi chodíme :)))) ĎAKUJEME všetkým deťom, že hýbu naším svetom. Vďaka nim sa meníme, vďaka nim hľadáme, vďaka nim rastieme 🍀

Článok napísala Anna Bučič