3 ÚSKALIA NA CESTE ZA ROZVINUTOU INTUÍCIOU

Intuícia, rovnako ako fyzické zmysly, je dôležitým percepčným prostriedkom na príjem informácií. A to nielen informácií o vonkajšom svete, ale predovšetkým o vnútornom živote. Fyzické zmysly nás občas vedia aj oklamať, zatiaľ čo ak sa naučíme rozlišovať signály prijímané „šiestym zmyslom“, máme toho najlepšieho poradcu. 

K tomuto stavu jednoznačnosti sa však potrebujeme postupne dopracovať. Ide o schopnosť porozumieť prichádzajúcim signálom. V prvom kroku dokázať ich najskôr prijať či započuť, v druhom kroku rozpoznať, či išlo o signál z intuície alebo z niektorej inej časti našej osobnosti. Práve ten druhý bod nie je pre väčšinu ľudí jednoduchý. Prečo?

Dôvod je ten, že na ceste za rozvinutou intuíciou potrebujeme prekonať 3 hlavné úskalia:

1. PODVEDOMIE – my, ľudia, máme silné podvedomé programy, vzorce správania, strachy, emočné zranenia a mentálne bloky. Všetky tieto programy sa stávajú farebnými „filtrami“. Keď nám intuícia ponúkne nejaký mimozmyslový signál, prechádza cez podvedomé filtre a „zafarbí sa“ ich nečistotou. Následne náš mozog nedokáže správne vyhodnotiť prijatý signál a informáciu si vysvetlíme inak… môže sa ukázať ako nesprávna. Toto nás vedie k pochybnostiam o svojej intuícii.

2. EGO – Tento program má zakódovaný každý človek. Ego nám dáva ilúziu oddelenosti, vedie nás k prežívaniu „Život je boj“. Žiaľ, väčšina ľudí prechádza životom v nastavení na programy ega, stotožňujeme sa s ním. Ego vytvorí hrubý pancier a v tomto nastavení nemáme žiadny prístup práve k intuitívnemu hlasu duše a nášmu vnútornému vedeniu.

3. POCHYBNOSTI dokážu úplne zmeniť náš vnútorný svet. Každá myšlienka sama o sebe už tvorí. Ak v našom systéme presvedčení máme uložené, že nie sme dosť dobrí, že niečo nezvládneme, že na to nemáme, tak si to automaticky aj vytvoríme. Preto je potrebné zmeniť negatívne myslenie a zameriavať sa na pozitívne presvedčenia. Pomôžu nám pri tom afirmácie. Existujú aj iné techniky, ktoré dokážu pochybnosti vykoreniť zo systému našich podvedomých presvedčení.

AKO PREKONAŤ ÚSKALIA NA CESTE ZA ROZVINUTOU INTUÍCIOU?

Aby sme dokázali s istotou dôverovať myšlienkam či vhľadom, ktoré k nám len tak prichádzajú, je potrebné v prvom rade začať BYŤ BDELÝ – vedomý si svojich vnútorných procesov. Dokázať rozlíšiť, z ktorej časti mojej osobnosti práve konám. Vedie ma strach? Vedie ma túžba? Strachy a túžby sú veľmi silné programy a s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú hlasom mojej duše, ale práve hlasom ega.

Najlepšia rada na to, ako sa stať bdelý, je: Začnite pracovať sám so sebou. Očisťujte svoje podvedomie, aby sa prichádzajúce signály „nefarbili filtrami“… Samozrejme nie je potrebné vyhádzať celú „pivnicu“, to sa za jeden život ani nedá. Stačí nám uvoľniť kritické množstvo zaťažujúcich programov… aby sa nám trošku „rozjasnilo“. Zrazu si začneme viac rozumieť, začne sa to otvárať, sme vnímavejší voči sebe, ostatným ľuďom, situáciám, ktoré sa nám dejú.

NAJLEPŠIA TECHNIKA

Na to, aby sme sa dokázali zbaviť škodlivých programov, vyčistiť svoje podvedomie, udržiavať sa v stave bdelosti, je najúčinnejšou technikou MEDITÁCIA. Meditácia nám umožní vstúpiť do stavu vnútorného pokoja a svetla. Zvedomíme si v nej svoje fyzické, ale aj to nefyzické, jemnohmotné telo. Práve v ňom sa ukrývajú senzory a „čidlá“, ktoré prijímajú mimozmyslový signál. V tomto jemnohmotnom priestore môžeme len tak BYŤ, alebo aj vedome PRACOVAŤ – očisťovať, afirmovať, ďakovať, preciťovať, pozorovať…

Pre súčasného človeka je nevyhnutné naučiť sa meditovať a spájať sa so svojím vnútorným vedením. Svet nám ponúka také obrovské množstvo podnetov a často protichodných informácií, že bez rozvinutej intuície sa už nepohneme. A pritom, INTUÍCIA JE NAŠA PRIRODZENOSŤ!!! Každý ju má, len ju potrebujeme opäť aktivovať. ŠKOLE INTUÍCIE pre dospelých sa môžete zoznámiť s najlepšími technikami na jej rozvoj.

Pridajte sa k nám na FB>> alebo si stiahnite ebooky na rozvoj intuície zdarma