PODĽA TESTOV PISA SÚ NAŠE DETI V ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI HLBOKO POD PRIEMEROM!!!

Pred pár dňami som čítala článok o výsledkoch našich študentov v testovaní čitateľskej gramotnosti, ktoré prebieha pravidelne každý tretí rok v rámci medzinárodnej štúdie OECD PISA. Žiaľ, výsledky našich 15-ročných študentov sú hlboko pod priemerom. Prečo deti neznášajú čítať? Prečo takmer 1/3 našich detí číta iba z donútenia? A prečo mnohé deti nedokážu čítať s porozumením?

Zamyslime sa nad týmito faktami z pohľadu neurovedy.

Je vedecky dokázané, že súčasným deťom technickej doby, ktoré sú v kontakte s digitálnymi zariadeniami ako tablet, mobil, PC, TV postupne zakrpatieva oblasť v mozgu zodpovedná za tvorenie obrazu. Dôvodom je, že deti vo svojich PC hrách alebo v TV dostávajú konečné obrazy od autorov hier a nepotrebujú si sami „predstavovať príbeh“.

Súčasné deti dostávajú tieto zariadenia príliš zavčasu. Často máme možnosť vidieť už malinké deti, ako sa hrajú na mobile, kým ich maminy pijú s kamoškou kávičku… Zdá sa to ako nevinné zamestnanie potomka, aby vznikla aspoň chvíľka na vydýchnutie… Tieto postupy sú však veľmi krátkozraké a čoskoro sa rodičom vrátia. V podobe nedovyvinutých mozgových centier ich detí. Rozprávame sa konkrétne o centre vizualizácie.

ČO JE TO VIZUALIZÁCIA?

Ide o schopnosť predstaviť si veci, ľudí, aktivity, priestor atď do najmenších detailov. Je úzko spojená so schopnosťami kreativity a imaginácie. Tréningom vizualizácie zároveň podporujeme aj tvorivosť. Vizualizácia a kreativita majú svoje centrá v pravej mozgovej hemisfére. Ako už viete, naša pravá hemisféra je v tejto spoločnosti  podceňovaná a nevenuje sa jej rozvoju dostatočná pozornosť ani u detí v školách, ani u dospelých v pracovných zariadeniach. A tak sa časom udeje, že nevieme vymyslieť nič nové, nevieme si predstaviť veci, nedokážeme vnímať intuitívne, netvoríme, nehráme sa, iba slepo kopírujeme a nasledujeme. To je preto, lebo v pravej hemisfére nemáme dostatočne rozvinutú neurálnu sieť, a tak funkcie ako vizualizácia, kreativita, originalita, 3D predstavivosť idú vážnym spôsobom do úzadia a v našich životoch ich prestávame využívať.

ČÍTANIE S POROZUMENÍM SI VYŽADUJE OBRAZY

Aby dieťa rado čítalo, musí rozumieť textu. Musí dokázať pretaviť písmenká do obrazu a premietnuť si príbeh ako „film vo svojej hlave“. Ak je sieť neurónov v centre vizualizácie nedostatočná, obraz nevzniká… nedekódujú sa písmená do pojmov a obrazov. Toto je aj dôvod toho, prečo deti neradi čítajú a prečo nerozumejú textu.

Tento princíp sa prenáša aj na školské učivo, ktoré je odprezentované v knihách v podobe textov, a dokonca aj na to, ktoré učiteľ vysvetľuje ústne pred tabuľou. Pochopenie akéhokoľvek textu si vyžaduje aktívnu schopnosť dekódovať písmenká a hlásky do obrazov. Aj preto je v súčasnosti mnoho žiakov neprospievajúcich. Nedokážu sa naučiť z učebníc, ktoré sú v súčasnom školstve takmer jediným zdrojom školských vedomostí.

ČO MÔŽEME UROBIŤ PRETO, ABY NAŠE DETI NEDEGRADOVALI?

Od mala čítajme deťom rozprávky… nepúšťajme im ich tak často z telky a tabletu… Postupne zaraďujme knihu do ich životov ako samozrejmú súčasť. Veďme ich, aby ju zobrali do ruky každý deň, čo i len na pár minút. Nech to nie sú len komiksy, ale celé texty s vetami, opismi, dialógmi… Toto je úloha nás, rodičov.

Začnime chodiť pravidelne do mestskej knižnice a nechajme dieťa vybrať si, čo ho bude najviac baviť. Hľadajme styčné body s ich záujmami a ponúknime im v knihe obsah z oblasti, ktorú riešia aj ako hobby… aby sme udržiavali motiváciu.

Čítanie je jedným z najkomplexnejších procesov pre vývin mozgu. Človek, ktorý číta od detstva, má vyššiu inteligenciu ako nečítajúci ľudia. My ako rodičia máme na výber, čo ponúkneme našim deťom. Máme veľa možností. Cieľom je eliminovať technológie v ich životoch, kým je to možné.

Ponúknime im alternatívy, prihlásme ich na kreslenie, na hudobný nástroj, na koníky či nejaký šport. Aj naše kurzy ŠKOLY INTUÍCIE prispievajú k rovnovážnemu vývinu detského mozgu, a to veľmi výrazne. Najbližšie si ich môžete zažiť spolu s Vašimi deťmi v zime, pozrite >>

Alebo im podarovať jeden z balíčkov s krásnymi darčekmi na rozvoj mozgu, knihami či hrami >>

Ďakujeme za Vašu podporu, tím ŠKOLY INTUÍCIE