POUŽÍVATE OBE HEMISFÉRY?

V posledných rokoch sa často skloňuje téma harmonizácie pravej a ľavej mozgovej hemisféry. V tejto téme sa ukrýva oveľa viac, ako sa to na prvý pohľad zdá.

Poďme si na začiatku zhrnúť veľmi stručne to, čo o funkciách pravej a ľavej hemisféry mozgu už všetci vieme.

Ľavá je tá racionálna, systematická a logická súčasť nášho života. Vďaka nej sme schopní rozobrať na súčiastky akýkoľvek problém, dokonale ho rozanalyzovať. Vďaka nej dokážeme krok za krokom ísť za nejakým cieľom, robiť precízny time-management, vieme plánovať, kontrolovať… Je tu centrum reči, dôsledne kalkulujeme, efektívne menežujeme. Je to úloha nášho „ANALYTIKA“.

Pravá, naša tvorivá súčasť. To je ten umelec v nás. Vníma farby, obrazy, hudbu… Vymýšľa nové, originálne veci. Na rozdiel od ľavej analytickej pologule, ktorá vidí stromy, ale pre stromy nevidí les, práve pravá je tá, ktorá vníma celý obraz, celý les. V nej sídli aj tajomná intuícia, vizualizácia, schopnosť 3D predstavivosti. Vďaka nej cítime nádherné emócie pri počúvaní hudby alebo pri maľovaní, vieme predvídať, naladiť sa. Volajme ju „INTUITÍVEC“.

Analytik aj intuitívec sú prepotrební… Jeden bez druhého nemôžu fungovať. Pravá hemisféra mozgu riadi ľavú stranu tela a naopak. Už samotné kráčanie je dokonalou symbiózou pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Preto práve využitie tela, prepojenie obidvoch jeho strán je vynikajúcim spôsobom na harmonizovanie hemisfér, našich dvoch „osobností“ v jednej hlave. Ak však neustále preferujeme len jednu z nich, dejú sa nám divné veci…

Pravá a ľavá hemisféra

ČO SA TEDA VLASTNE DEJE?

Pravda je taká, že väčšina ľudí žije svoj racionálny život. Zvláda ho kontrolou, uvažovaním, disciplinovaným nasledovaním pokynov, perfektným plánovaním… vlastne by to mohlo na prvý pohľad vyzerať tak, že je to úplne v poriadku. Nemáme pocit, že by nám niečo chýbalo, robí to tak predsa väčšina.

Avšak ak si uvedomíme, že využívame len niekoľko funkcií nášho mozgu, predovšetkým ľavej mozgovej hemisféry, tak nám čoskoro napadne jedna otázka. Aký by bol môj život, keby som využíval väčšiu kapacitu svojho mozgu? Keby som využíval aj tie centrá, ktoré sú zakrpatené nedostatočným, resp. žiadnym používaním?

Možno ste mali príležitosť vidieť film LUCY. Science-fiction založená na predpokladoch a výskumoch vedcov, ako by to vyzeralo, keby sme svoj mozog, svoj potenciál využívali na 100%. Uvedomili ste si, aký bol záver filmu? Pri využití 100% mozgu sa Lucy rozplynula v číre vedomie.

Pokiaľ využívame len našu logiku, analytiku, dokážeme navnímať len určitú obmedzenú časť sveta a seba samého. Unikajú nám však tie jemnučké signály, ľahučké ako pierka, ktoré náš rozum nedokáže ani len postrehnúť. Jemnohmotné informácie sú neviditeľné pre našich 5 zmyslov. A ak ich nevnímame, nedokážeme ich zakomponovať do svojich životov, využiť v prospech svojho rozvoja a poznania.

Ak dobrovoľne či nedobrovoľne amputujeme jednu svoju časť, odignorujeme svoju pravú hemisféru a sústredíme sa len na to viditeľné, unikne nám väčšina informácií. A náš život, naše rozhodnutia budú podľa toho aj vyzerať.

AKÉ SÚ DÔSLEDKY AMPUTÁCIE PRAVEJ HEMISFÉRY?

Neschopnosť robiť správne rozhodnutia je neprehliadnuteľná v našich životoch. Nefunkčné vzťahy, pošramotené zdravie, nespokojnosť v práci, nepochopenie blízkych, vnútorná nenaplnenosť, nepokoj… Ešte stále nám to nedošlo?

A pozrime sa na stav našej spoločnosti. Tá sa nachádza v žalostnej kríze. Školstvo, kultúra, zdravotníctvo, hospodárstvo… Stavili sme len na svoju logiku, racionalitu, efektívnu kalkuláciu. Abstrahovali sme od pradávnych schopností človeka ako univerzálnej bytosti. Postavili sme si svet ohraničený vlastnou mysľou a dokážeme prijať len vedecké dôkazy. Tie sú však postavené na obmedzenom vnímaní a neakceptovaní jemnohmotných informácií. A tak sme sa ocitli na škrečkovskom kolotoči, v klietke postavenej racionálnou mysľou. A teraz akosi nevieme z tej klietky uniknúť.

ČO S TÝM IDEME ROBIŤ?

Asi nám už došlo, že je nutné zmeniť tento stav. Vyhodiť výhybku a nasmerovať vlak iným smerom, k cieľu, kde budeme sami sebe rozumieť, kde budeme využívať svoj plný potenciál k tomu, aby sme mohli byť prospešní, aby sme mohli slúžiť tomu najvyššiemu poslaniu.

Tým poslaním každého jedného človeka bez pardónu je pochopenie zmyslu života na tejto Zemi, osvietenie, naplnenie, poznanie…

Som optimistka a viem, že proces transformácie už začal.

A teraz začnime aj konať. Zamýšľaním sa nič nezmeníme. Ale zmeníme všetko, ak pôjdeme do akcie. Stačí začať sám sebou. Používať obe hemisféry. Získať pravidelný návyk práce sám na sebe, na odstraňovaní svojich obmedzujúcich presvedčení, nefunkčných vzorcov, podedených vlastností ega. Ale aj na budovaní svojich výnimočných schopností, rozvíjaní darov a talentov, počúvaní svojej intuície.

Vráťme sa k téme pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Na začiatku článku sme si naznačili, že v banálne znejúcej téme harmonizácie hemisfér sa ukrýva oveľa viac, ako sa to na prvý pohľad zdá. Teraz vám to už môžem prezradiť. Len človek, ktorý plnohodnotne a rovnovážne rozvíja a používa obe hemisféry mozgu, môže dospieť k naplneniu svojho poslania. K poznaniu, k zažitiu jednoty svojho individuálneho vedomia s tým kozmickým.

A my sa k tomu môžeme postupne prepracovať cez vnútornú zmenu, cez prácu na sebe. A odovzdať to aj svojim deťom v ŠKOLE INTUÍCIE.

Spravte si malý test. Ktorá hemisféra je dominantná?