JE VAŠE DIEŤA TELEPAT?

Deti sú vnímavé a intuitívne. Častokrát nás prekvapia vyhláseniami, ktoré nám, rodičom, otvoria ústa dokorán… Vedia veci, ktoré sme im nepovedali, neukázali, ktoré nemali odkiaľ zistiť…

Stalo sa vám to už niekedy? Mne teda áno. Môj 14-ročný syn Boris ma pravidelne prekvapuje odpoveďami na otázky, ktoré som mu ešte nepoložila… Otváram ústa s otázkou na jazyku a on sa otočí a povie: „ Áno, mami, napísal som si úlohu z ruštiny!“

Telepatia u delfínov

Telepatia je prenos informácií z jednej osoby k druhej osobe. Je to schopnosť naladiť sa na stav mysle, myšlienok a emócií do diaľky. Tento jav doteraz nie je úplne vedecky objasnený, každopádne je však reálny. Zvlášť u rodičov s deťmi funguje dokonale… Rodič môže cítiť aj na diaľku, ako sa jeho dieťaťu vodí na súťaži, písomke či maturite. Cíti, či sa niečo dôležité udialo, precíti emóciu, vidí obraz (predstavu), ktorý je veľmi podobný reálnej skúsenosti dieťaťa… Určite ste to už so svojím potomkom zažili. To boli prejavy spontánnej telepatie.

Je dokázané, že zvieratá či rastliny komunikujú taktiež telepaticky a dokážu sa upozorniť na blížiace sa nebezpečenstvo, navnímajú na diaľku emočný stav svojho „sparing partnera“. Delfíny dokážu na diaľku zachytiť mentálne vlny topiaceho sa človeka, takže okamžite sú k dispozícii a zachraňujú… Ľudia na svoju schopnosť telepatie už zabudli, nedôverujú informáciám, ktoré im spontánne prídu, pritom sa častokrát ukážu ako správne a rozhodujúce.

Telepatiu je však možné aj trénovať. Keď to trošku preženiem a nadľahčím, mali by sme sa dostať na úroveň detí, delfínov alebo našich domácich miláčikov, či izbových rastliniek… pretože sme veeeľmi „premúdrelí“, všetko vieme, ale bez gúgla sa nepohneme 🙂 🙂 🙂

Tréning telepatie patrí do kategórie tzv. cielenej telepatie. Práve v tejto oblasti sú vykonávané rôzne vedecké experimenty, aby sa ukázalo, za akých okolností tento fenomén funguje, kto je ozajstný telepat s vylúčením náhody, kto je výborný vysielač signálu (induktor) a kto je zas naopak lepším prijímačom (percipientom). Signálom je vlastne elektromagnetický impulz myšlienky alebo emócie.

Toto „umenie“ vyžaduje cvik, tak ako učenie hry na hudobnom nástroji. Potrebujete trénovať, aby ste sa zdokonalili. Tréning telepatie pomáha vytvárať neurónové prepojenia v tých centrách, ktoré sú zodpovedné za funkcie telepatie. Musíte však pracovať s ľuďmi, ktorí sú prístupní otvoriť sa. Pracujúc s tou správnou osobou budete schopní rozvíjať svoje schopnosti vo veľmi krátkom čase.

V našej ŠKOLE INTUÍCIE sa venujeme rozvoju telepatie na niekoľkých workshopoch. Sériou špeciálnych telepatických hier a cvičení sa deti zlepšujú v prijímaní elektromagnetického signálu vo forme myšlienky alebo emócie. Ďalejpokračujú v tréningu telepatie doma s rodičmi, nalaďujú sa na seba a ich komunikácia sa stáva hlbšou, intuitívnejšou, pravdivejšou…

Aj v tomto Ťaháku intuitívnych hier nájdete pár cvičení na rozvoj telepatie.