Oľga Tóthová

Venujem sa poradenskej činnosti v oblasti zdravého životného štýlu, homeopatie a bunkových solí, terapeut duše, spájanie žien v radostnom žití, ženskosti, výchova detí k vedomému životu, práca s intuíciou a lektorská činnosť na intuitívnom kempe Deti novej doby.