Majka Martinská

Intuitívna, kreatívna lektorka, vysokoškolská pedagogička, psychologička a sociologička so záujmom o necivilizované národy a ich spôsob vnímania sveta cez inštinkty, bylinky, minerály. Rozvíja úctu k prírode a človeku.