Janette Horstmann

Profesionálna koučka, lektorka sebarozvoja a terapeutka duše. Akčná, kreatívna, empatická, nápomocná, zakladateľka OZ Podnikavci Novohradu, ktoré spája, vzdeláva a podporuje nielen mladých ľudí v regióne. Organizátorka a lektorka v detských táboroch.