Platený produkt

Meditačný program s 11 unikátnymi meditáciami pre deti a dospelých, v ktorých krok za krokom vstúpite do nového vnímania života....

Multimediálna výuková hra pre deti a rodičov, ktorá vás zábavnou formou poučí o jemnohmotnej podstate človeka, a tiež ako zužitkovať starodávne poznanie...

E-book odhaľuje skúsenosti lektorov, detí aj rodičov s technikou priameho vnímania informácií, tzv. videnia bez očí. Čo prináša táto metóda...

CD-rom s inštruktážnym videom na zvládnutie techniky videnia bez očí. V balíčku so všetkými pomôckami – nepriehľadnou maskou, farebnými fóliami a kelímkami. A...