SPIRIT ACADEMY – Sebapoznanie a spiritualita – 3.ročník ŠKOLY INTUÍCIE

Pokračovací modul ŠKOLY INTUÍCIE pre rodičov a deti v oblasti SEBAPOZNANIA A SPIRITUALITY. Buďte vedomým a múdrym sprievodcom svojich detí v ich sebauvedomovaní a spoznávaní. Buďte spolu v tých najdôležitejších okamihoch…

V školskom roku 2023 / 24 získate ku vzdelávaniu aj parádne bonusy: SPOLOČNÉ MEDITÁCIE INTUITÍVCOV raz mesačne na Zoome a prídu nás navštíviť aj 2 zaujímaví hostia. V šk. roku 22/23 sme u nás mali hostí Jirku Ledvinku, Mab Jungu a Lianu Lagu. A Vy sa môžete tešiť na Michala Drienika a Suverena 🙂

Spoznaj sám seba

Poznať samých seba je veľmi dôležité – pre úspech v živote, pre voľbu správnych kamarátov, správneho povolania, či pre radosť z každého dňa. Sami sebe robíme spoločnosť 24 hodín denne a je dobré mať „za spoločníka“ niekoho, kto je nám dôverne známy, komu rozumieme a kto nás tak ľahko svojím správaním neprekvapí. Spoznať samých seba je základom našej budúcnosti. Máme všetko pre to, aby sme sa stali tým, kým môžeme byť. Prvý krok k tomu je lepšie spoznať, KTO SOM.

PRAVÉ “JA”

Predstav si, že skôr, ako si prišiel na svet, Tvoja duša – TVOJE PRAVÉ JA sa rozhodovala, čo sa chce v tomto živote na Zemi naučiť. Aké poslanie chce naplniť, čo chce vytvoriť a čím môže poslúžiť. K tomu jej stvoriteľ pomohol vybrať rodičov, vhodné telo, myseľ aj intelekt, miesto aj čas, kedy sa narodí, aby sa jej všetko naplnilo. Dostala do vienka mnohé schopnosti, dary aj talenty, aby si svoju úlohu mohla naplniť. Rozpoznať svoje PRAVÉ JA je skutočným poslaním každého človeka na Zemi.

Krásne témy - hravá forma - rodič a dieťa

S témami sebapoznania a spirituality je potrebné pracovať od detstva. Umožniť dieťaťu uvidieť jeho silné stránky, motivácie a pohnútky, myšlienky i emócie… Podľa čoho konáme? Ako sa rozhodujeme? Poznáme aj svoje slabšie stránky a vieme s nimi pracovať? Dôverujeme si? Rodič je najbližším sprievodcom svojho dieťaťa a my Vám pomôžeme krásnymi technikami a hravou formou vniknúť aj do týchto oblastí sebarozvoja.

Popis kurzu

TÉMY STRETNUTÍ:

SPOZNÁVAM SÁM SEBA. Aký som? Osobnosť, sebaobraz a sebareflexia. Zrkadlová meditácia.

ČO MA FORMUJE? Prostredie a rodina, vrodené vlastnosti, rodinné vzťahy, rodinné „striebro“ – naša sila. Meditácia za rodinu.

MOJE SILNÉ STRÁNKY. Talenty a dary, schopnosti a zručnosti, ako ich rozvíjať? Sebahodnota a sebaprijatie.Meditácia sebaprijatia.

VNÚTORNÉ JA – DUŠA. Kto som naozaj? Čo je za „osobnosťou“? Moje spojenie so Zdrojom. Duchovná intuícia. Život duše v 3D svete. Nástroje duše – telo, prána, ego, myseľ, emócie… Meditácia s Vnútorným Ja. 

EGO A JEHO PODOBY. Kedy som v područí ega a kedy som v súlade s Vnútorným Ja? Techniky na prácu s egom. Meditácia „Vnútorné slnko“.

TELO AKO ENCYKLOPÉDIA. Bunková pamäť. Precítenie tela v prítomnosti. Fyzická intuícia. Harmónia a rovnováha. Poďakovanie telu. Meditácia „Vnímaj svoje telo“.

PRÁNA A AURA. Jemnohmotné úrovne človeka. Vnímanie prány a komunikácia s jemnými úrovňami. Techniky na zvýšenie energie, starostlivosť o auru. Hry na mimozmyslové vnímanie cez auru. Liečenie dlaňami. Uzemnenie. Bublinková meditácia.

MYSEĽ A PRÁCA S MYŠLIENKAMI. Techniky na usmernenie a stíšenie mysle. Bdelá pozornosť. Alchýmia myšlienok. Vedomá tvorba života. Techniky na rozvoj vizualizácie a koncentrácie. Mentálna intuícia. Meditácia „Hraj sa so svojimi myšlienkami“

EMÓCIE AKO NAVIGÁCIA. Energetický potenciál emócie. Pochopenie emócií. Emočná intuícia. Techniky na transformáciu negatívnych emócií. Ako zvládnuť strach. Láska ako STAV. Meditácia „Moje miesto šťastia“.

MOJE NÁVYKY A ZLOZVYKY. Zmena návykov z pohľadu neurovedy. Prečo vymeniť staré návyky za nové? Zavedenie nového návyku „byť sám so sebou“. Meditácia „Nový začiatok“

Prečo tento kurz

Spoznanie seba samého
Celostný rozvoj dieťaťa
Hodnotné zážitky pre rodiča a dieťa
Navigácia do života
Meditácie pre každú tému
Rozvoj vnímania jemných úrovní

Fotogaléria

Recenzie účastníkov

Škola intuície sprevádza moju dcéru prakticky od 8 rokov. Medzitým už vyrástla na mladú dámu, stále viac si uvedomujúcu svoju osobnosť, talenty, svoje silné a slabé stránky. Po absolvovaní základných kurzov školy, sme ani v najmenšom nepochybovali o tom, že v práci na sebe a rozvoji svojej intuície chce ďalej pokračovať.
Druhý stupeň so sebou priniesol už aj vážnejšie témy, ktoré výborne korešpondujú  s duševným a rozumovým vývojom detí a ich rastúcim sebauvedomovaním aj vnímaním okolitého sveta. Témy ako stíšenie, meditácia, spojenie sa so sebou samým a svojím vnútrom sú určite devízy, ktoré v dnešnom uponáhľanom  svete pomáhajú aj mnohým dospelým nájsť svoj stred a samého seba. Sebareflexia, láska, odpustenie, sebaláska, schopnosť rozpoznať svoje talenty a rozvíjať ich, ale aj uvedomiť si svoje slabiny a pracovať s nimi, práca s emóciami, pozorovanie sveta, schopnosť interakcie s ním a nájsť si svoje miesto v súlade so sebou samým, nájsť si čas na  seba a svoje pocity, myšlienky a záľuby... toto všetko prinášajú úžasne workshopy pod láskavým vedením našej milej Ľubky. Tento modul školy intuície prináša krásne meditácie a skvelé inšpirácie pre prácu na sebe, úžasne hodnotné a nezabudnuteľné uvedomenia a vzácne dary nielen pre naše deti, ale aj pre nás dospelých, ktorí mame dovolené byť svedkami tohto nádherného procesu prebudenia svetla a lásky v našich deťoch. Som presvedčená, že takéto deti, ktoré sú milované a podporované svojimi rodičmi určite prinesú na tento svet veľa dobra a lásky. S láskou a vďakou

Monika a Bibi Gajdošové

Ľubkina škola intuície mi príde ako dar pre naše deťúrence. Tým, že v ďalších ročníkoch sú prizvaní aj rodičia, môžeme sa doma s Matejom rozprávať o tom, ako to vníma, čo si tom myslí. Keď v prvých ročníkoch mal viac trénovania s telom a prepájanie hemisfér, teraz to ide viac do hĺbky a Ľubka im zvedomuje to, čo bolo  v  nás potláčané. Učia sa navracať sa k sami k sebe, sledovať sami seba, porozumieť svojim pocitom, porozumieť svojmu srdiečku. Aby nestratili ten kontakt. Matej má jedenásť a už mal náznaky prvých „pubiprejavov“, ale keď sa s ním môžem porozprávať o jeho pocitoch, o jeho prežívaní, ktoré vie vďaka tomuto popísať, nemusí dochádzať k veľkým emočným výkyvom, zbytočne sa nevypaľuje a ak aj nejaké prídu, veľmi rýchlo to vie spracovať. Má na výber, pretože dostal možnosť sa vzdelávať. Za to patrí Ľubke moja úprimná vďačnosť, že išla cez systém, nevzdala sa svojho a môže v deťoch podporiť ich potenciál. Ešte ma napadá, čo na tom oceňujem úplne najviac, že sa deti v tomto môžu stretávať. My ako rodičia mu síce môžeme dať toto poznanie, ale v systéme, kde ho nepodporia, začne pochybovať sám o sebe. Takto už vie, že v tom nie je sám, že všetky jeho myšlienky a prejavy sú úplne v poriadku.

Erika a Matej Petríkovci

Čo mi prvé napadlo, čo mne a dcére dala školička intuície?? Všetko...
Hovorím ako panáčik, že všetko v tomto svete , kde sa počíta každá značka, každý mobil či iphone .... Z pohľadu duše mi to dáva nenormálnu energetickú stravu a rastiem zvnútra, cítim to zo dňa na deň, viem ako mám správne viesť moje deti v tomto svete a vidieť aj to B  - nielen A. Školička je možnosť roztvoriť si obzory , nájsť v sebe potenciál, ktorý mnohí z nás nepoznáme celý život. Konkrétnejšie veľmi ma teší, keď Zuzka vie komunikovať so spolužiakmi, ak sa jedná o značkové pero alebo značkovú aktovku, mávne rukou a povie: „veď je to aktovka ako každá iná  Alebo iný príklad: Zuzka má 2 dievčatá v triede a jedna z nich je veliteľ, nedovolí sa Zuzke s nimi hrať, Zuzka po 2 rokoch sa už vysporiadala s tým vnútorne - ide sa hrať s chlapcami a povie, že s nimi je to psina. A ďalšia pekná vec sa doriešila, táto spolužiačka nútila kamarátky hrať sa na psov  - samozrejme psy boli ony a ona bola veliteľka - pán psíkov. Báli jej niečo povedať, až Zuzka povedala po 2 rokoch veliteľke: „Ľudia sa predsa nehrajú na psy...a vtedy táto hra skončila!! Zuzka má z toho veľmi dobrý pocit , bez konfliktu s prehľadom to vyriešila a spracovala v sebe hnev a vzdor. Toto je to pekné, čo nám školička prináša, riešiť denné banality inak, s dávkou nadhľadu.

Zuzka a Zuzanka Mackové

Táto škola je výnimočná. Umožňuje mojim dcérkam spoznávať svet a hlavne seba inými očami. Vedieť rozoznávať emócie, pomenovávať ich, nájsť seba samého, rozvíjať svoje telo, myseľ a ich schopnosti. To je len pár vzácnosti, ktoré sa moje deti učia v tejto školičke. Ja som veľmi šťastná, že túto možnosť majú. Naša láska a získavanie zručností, vedomostí a postojov v tejto školičke nám dáva vieru a našej planéte Zem nádej, že naše deti vyrastú v úžasné, vyrovnané a láskyplné bytosti. Veľmi pekne ďakujem Ľubke Madudovej, aj ostatným učiteľom tejto nenahraditeľnej školy, za Vašu lásku a otváranie dverí v živote našich detí, aj nás samotných rodičov. S láskou a vďakou

Aďka, Lada a Karolínka Maršíkové

"Som šťastný a mám veľmi dobrý pocit, pretože vidím, že tieto deti tak krásne vnímajú, reagujú, odpovedajú... Sú to krásne bytosti. Dokázať hovoriť o svojich pocitoch, o svojich ťažobách, problémoch je veľká vec... Ja na terapiách s dospelými riešim práve dôsledky toho, keď sa to oni ako deti nenaučili a potom v dospelosti je z toho patália, pretože to všelijak zatĺkajú, hádžu to na druhých... Ale keď vy sa učíte už v detstve takto sa spoznať a takto otvorene o tom hovoriť, tak v dospelosti predídete mnohým starostiam. Čo by som ja dal za to, Ľubka, keby som mohol byť v detstve v takejto krásnej skupine... KLOBÚK DOLU... ĎAKUJEM ZA VÁS <3 <3

 

Paľko HIRAX Baričák

Prihlásenie na kurz

Tento modul robíme v šk.roku 2023/24 v mestách Bratislava, Nitra, B.Bystrica, Prievidza, Poprad, Žilina, Košice

CENA za celý šk.rok (10 seminárov v rozsahu 2,5 hodiny, 10 Zoom meditácií, 2 bonusové besedy s hosťami): 

RODIČ plus DIEŤA: 279 Eur

DIEŤA samostatne:  229 Eur

Možná je platba na 2 splátky. Tento modul v jednotlivých mestách bude otvorený len za predpokladu, že bude nahlásených min. 8 dvojíc v skupine.

Kontaktné informácie:

*Vaše osobné údaje (meno a e-mailová adresa) sú u nás v bezpečí a budeme (Iniciala s.r.o.) ich na základe vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Zadaním svojich údajov vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre zaslanie „NÁZOV PRODUKTU“ a ďalších zaujímavostí, ktoré sa týkajú sebarozvoja. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačítko ODHLÁSIŤ v každom zaslanom e-maili.