SPIRIT ACADEMY

 nadstavbový modul ŠKOLY INTUÍCIE

Sebapoznanie a spiritualita pre rodičov a deti

 

Spirit academy

Cieľom tohto modulu pre pokročilých je napomôcť rodičom a deťom ŠKOLY INTUÍCIE prehĺbiť svoje poznanie a získať nové uvedomenia v oblasti sebapoznania a spirituálnych zákonitostí.
Budeme prehlbovať schopnosti získané v 1. a 2.ročníku Školy intuície. Nadviažeme na naše doterajšie schopnosti, zručnosti a vedomosti a hlbšie načrieme do tajov nášho nekonečného potenciálu. Posilníme neurónové synapsie, ktoré sme už vytvorili za pomoci techník na rozvoj pravej mozgovej hemisféry v minulých ročníkoch. Zrozumiteľnými demonštráciami a zábavnými hrami si vysvetlíme aj zložitejšie spiritálne témy.

 • Chceme, aby deti ostali v kontakte so SAMÝM SEBOU uvedomovaním si svojich schopností a možností, svojho konania, premýšľania, preciťovania...
 • Chceme, aby pravidelne pracovali so svojím mozgom a dávali mu také výzvy a podnety, aké v bežnom živote a v škole nedostávajú. Tým rozširujú potenciál možností svojho života.
 • Chceme ďalej rozširovať hranice myslenia a vnímania detí, za výdatnej pomoci Vás, rodičov.
 • Chceme vybudovať ten najdôležitejší návyk pre život, a to denno-denné stretnutia so sebou samým.

Len pravidelným tréningom sa príslušné centrá v mozgu upevňujú a výsledky tohto procesu začínajú byť badateľné v reálnom živote, vo vyhodnocovaní bežných situácií, v rozhodovaní sa v náročných obdobiach, v uvedomovaní si svojich postojov, vzorcov správania, myšlienok alebo bežných detailov, ktoré by si inak človek ani nevšimol. Je to o získaní jemnejšieho vnímania, schopnosti „naladiť sa“ na jemnohmotné informácie, ktoré sú oveľa smerodajnejšie pre náš osobný rozvoj a celkovo život, ako informácie získané z googlu alebo médií.
Nie je to otázka jedného roka, ale dlhšieho obdobia, sami to dobre viete. Preto si myslíme, že je potrebné, aby deti v tomto procese naďalej ostali, neustále si tieto veci pripomínali a za pomoci našich tipov a inšpirácií na domáci tréning boli v kontakte s týmito témami spolu s Vami, rodičmi.

Vy totiž už viete, aké je to dôležité.

Začněte psát zde...

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ? 

Budeme mať 10 stretnutí  - raz do mesiaca, tak ako ste zvyknutí. Ku každej téme dostanete samozrejme spracované skriptá s inšpiráciami na domáci tréning a hodnotné sebarozvojové  meditácie. Pôjde o modul spolu s rodičmi – takže budete mať možnosť byť v procese sebapoznávania Vášho dieťaťa, ale zároveň nacítiť si aj ten jedinečný vzťah, ktorý máte spolu ako rodič a dieťa, za pomoci spoločných cvičení a hier.

Zážitky získané na takýchto stretnutiach sú hlboké, jedinečné a „neprenosné“.

TÉMY STRETNUTÍ:

 • SPOZNÁVAM SÁM SEBA. Aký som? Osobnosť, sebaobraz a sebareflexia. Zrkadlová meditácia.
 • ČO MA FORMUJE? Prostredie a rodina, vrodené vlastnosti, rodinné vzťahy, rodinné „striebro“ – naša sila. Meditácia za rodinu.
 • MOJE SILNÉ STRÁNKY. Talenty a dary, schopnosti a zručnosti, ako ich rozvíjať? Sebahodnota a sebaprijatie. Meditácia sebaprijatia.
 • VNÚTORNÉ JA - DUŠA. Kto som naozaj? Čo je za „osobnosťou“? Moje spojenie so Zdrojom. Duchovná intuícia. Život duše v 3D svete. Nástroje duše - telo, prána, ego, myseľ, emócie... Meditácia s Vnútorným Ja.
 • EGO A JEHO PODOBY. Kedy som v područí ega a kedy som v súlade s Vnútorným Ja? Techniky na prácu s egom. Meditácia „Vnútorné slnko“.
 • TELO AKO ENCYKLOPÉDIA. Bunková pamäť. Precítenie tela v prítomnosti. Fyzická intuícia. Harmónia a rovnováha. Poďakovanie telu. Meditácia „Vnímaj svoje telo“.
 • PRÁNA A AURA. Jemnohmotné úrovne človeka. Vnímanie prány a komunikácia s jemnými úrovňami. Techniky na zvýšenie energie, starostlivosť o auru. Hry na mimozmyslové vnímanie cez auru. Liečenie dlaňami. Uzemnenie. Bublinková meditácia.
 • MYSEĽ A PRÁCA S MYŠLIENKAMI. Techniky na usmernenie a stíšenie mysle. Bdelá pozornosť. Alchýmia myšlienok. Vedomá tvorba života. Techniky na rozvoj vizualizácie a koncentrácie. Mentálna intuícia. Meditácia „Hraj sa so svojimi myšlienkami“
 • EMÓCIE AKO NAVIGÁCIA. Energetický potenciál emócie. Pochopenie emócií. Emočná intuícia. Techniky na transformáciu negatívnych emócií. Ako zvládnuť strach. Láska ako STAV. Meditácia „Moje miesto šťastia“.
 • MOJE NÁVYKY A ZLOZVYKY. Zmena návykov z pohľadu neurovedy. Prečo vymeniť staré návyky za nové? Zavedenie nového návyku „byť sám so sebou“. Meditácia „Nový začiatok“

..... a ešte kopec ďalších prekvapení...

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               STIŠOVANIE a MEDITÁCIA sú v dnešnej dobe pre deti veľmi dôležité

CENA:

Oproti minulému roku sme cenu znížili. Celý školský rok pre dve osoby (rodič + dieťa) Vás bude stáť  239 Eur. V prípade, že dieťa chce chodiť samostatne, cena je tiež zvýhodnená oproti minulému šk.roku, a to 179 eur.

INFORMÁCIE: 0915 850 251
PRIHLÁŠKY: skola.intuicie@gmail.com

ČO HOVORIA RODIČIA, KTORÍ S DEŤMI ABSOLVOVALI            NADSTAVBOVÝ MODUL ŠKOLY INTUÍCIE ?

 

 • Škola intuície sprevádza moju dcéru prakticky od 8 rokov. Medzitým už vyrástla na mladú dámu, stále viac si uvedomujúcu svoju osobnosť, talenty, svoje silné a slabé stránky. Po absolvovaní základných kurzov školy, sme ani v najmenšom nepochybovali o tom, že v práci na sebe a rozvoji svojej intuície chce ďalej pokračovať. 
  Druhý stupeň so sebou priniesol už aj vážnejšie témy, ktoré výborne korešpondujú  s duševným a rozumovým vývojom detí a ich rastúcim sebauvedomovaním aj vnímaním okolitého sveta. Témy ako stíšenie, meditácia, spojenie sa so sebou samým a svojím vnútrom sú určite devízy, ktoré v dnešnom uponáhľanom  svete pomáhajú aj mnohým dospelým nájsť svoj stred a samého seba. Sebareflexia, láska, odpustenie, sebaláska, schopnosť rozpoznať svoje talenty a rozvíjať ich, ale aj uvedomiť si svoje slabiny a pracovať s nimi, práca s emóciami, pozorovanie sveta, schopnosť interakcie s ním a nájsť si svoje miesto v súlade so sebou samým, nájsť si čas na  seba a svoje pocity, myšlienky a záľuby... toto všetko prinášajú úžasne workshopy pod láskavým vedením našej milej Ľubky. Tento modul školy intuície prináša krásne meditácie a skvelé inšpirácie pre prácu na sebe, úžasne hodnotné a nezabudnuteľné uvedomenia a vzácne dary nielen pre naše deti, ale aj pre nás dospelých, ktorí mame dovolené byť svedkami tohto nádherného procesu prebudenia svetla a lásky v našich deťoch. Som presvedčená, že takéto deti, ktoré sú milované a podporované svojimi rodičmi určite prinesú na tento svet veľa dobra a lásky. S láskou a vďakou Monika a Bibi Gajdošové
 • Ľubkina škola intuície mi príde ako dar pre naše deťúrence. Tým, že v ďalších ročníkoch sú prizvaní aj rodičia, môžeme sa doma s Matejom rozprávať o tom, ako to vníma, čo si tom myslí. Keď v prvých ročníkoch mal viac trénovania s telom a prepájanie hemisfér, teraz to ide viac do hĺbky a Ľubka im zvedomuje to, čo bolo  v  nás potláčané. Učia sa navracať sa k sami k sebe, sledovať sami seba, porozumieť svojim pocitom, porozumieť svojmu srdiečku. Aby nestratili ten kontakt. Matej má jedenásť a už mal náznaky prvých „pubiprejavov“, ale keď sa s ním môžem porozprávať o jeho pocitoch, o jeho prežívaní, ktoré vie vďaka tomuto popísať, nemusí dochádzať k veľkým emočným výkyvom, zbytočne sa nevypaľuje a ak aj nejaké prídu, veľmi rýchlo to vie spracovať. Má na výber, pretože dostal možnosť sa vzdelávať. Za to patrí Ľubke moja úprimná vďačnosť, že išla cez systém, nevzdala sa svojho a môže v deťoch podporiť ich potenciál. Ešte ma napadá, čo na tom oceňujem úplne najviac, že sa deti v tomto môžu stretávať. My ako rodičia mu síce môžeme dať toto poznanie, ale v systéme, kde ho nepodporia, začne pochybovať sám o sebe. Takto už vie, že v tom nie je sám, že všetky jeho myšlienky a prejavy sú úplne v poriadku.  Erika Petríková 
 • Čo mi prvé napadlo, čo mne a dcére dala školička intuície?? Všetko... 
  Hovorím ako panáčik, že všetko v tomto svete , kde sa počíta každá značka, každý mobil či iphone .... Z pohľadu duše mi to dáva nenormálnu energetickú stravu a rastiem zvnútra, cítim to zo dňa na deň, viem ako mám správne viesť moje deti v tomto svete a vidieť aj to B  - nielen A. Školička je možnosť roztvoriť si obzory , nájsť v sebe potenciál, ktorý mnohí z nás nepoznáme celý život. Konkrétnejšie veľmi ma teší, keď Zuzka vie komunikovať so spolužiakmi, ak sa jedná o značkové pero alebo značkovú aktovku, mávne rukou a povie: „veď je to aktovka ako každá iná  Alebo iný príklad: Zuzka má 2 dievčatá v triede a jedna z nich je veliteľ, nedovolí sa Zuzke s nimi hrať, Zuzka po 2 rokoch sa už vysporiadala s tým vnútorne - ide sa hrať s chlapcami a povie, že s nimi je to psina. A ďalšia pekná vec sa doriešila, táto spolužiačka nútila kamarátky hrať sa na psov  - samozrejme psy boli ony a ona bola veliteľka - pán psíkov. Báli jej niečo povedať, až Zuzka povedala po 2 rokoch veliteľke: „Ľudia sa predsa nehrajú na psy...a vtedy táto hra skončila!! Zuzka má z toho veľmi dobrý pocit , bez konfliktu s prehľadom to vyriešila a spracovala v sebe hnev a vzdor. Toto je to pekné, čo nám školička prináša, riešiť denné banality inak, s dávkou nadhľadu.   Zuzana Macková
 • Táto škola je výnimočná. Umožňuje mojim dcérkam spoznávať svet a hlavne seba inými očami. Vedieť rozoznávať emócie, pomenovávať ich, nájsť seba samého, rozvíjať svoje telo, myseľ a ich schopnosti. To je len pár vzácnosti, ktoré sa moje deti učia v tejto školičke. Ja som veľmi šťastná, že túto možnosť majú. Naša láska a získavanie zručností, vedomostí a postojov v tejto školičke nám dáva vieru a našej planéte Zem nádej, že naše deti vyrastú v úžasné, vyrovnané a láskyplné bytosti. Veľmi pekne ďakujem Ľubke Madudovej, aj ostatným učiteľom tejto nenahraditeľnej školy, za Vašu lásku a otváranie dverí v živote našich detí, aj nás samotných rodičov. S láskou a vďakou Andrea Maršíková
spirit academy
spirit academy
spirit academy
spirit academy
spirit academy
spirit academy
spirit academy
spirit academy
spirit academy
spirit academy