SPIRIT ACADEMY

 sebapoznávací modul ŠKOLY INTUÍCIE

Sebapoznanie a spiritualita pre rodičov a deti

 

Spirit academy

Cieľom tohto modulu je napomôcť rodičom a deťom ŠKOLY INTUÍCIE prehĺbiť svoje poznanie a získať nové uvedomenia v oblasti sebapoznania a spirituálnych zákonitostí.

Zážitky získané na takýchto stretnutiach sú hlboké, jedinečné a „neprenosné“.

 • Chceme, aby deti ostali v kontakte so SAMÝM SEBOU uvedomovaním si svojich schopností a možností, svojho konania, premýšľania, preciťovania...
 • Chceme, aby pravidelne pracovali so svojím mozgom a dávali mu také výzvy a podnety, aké v bežnom živote a v škole nedostávajú. Tým rozširujú potenciál možností svojho života.
 • Chceme ďalej rozširovať hranice myslenia a vnímania detí, za výdatnej pomoci Vás, rodičov.
 • Chceme vybudovať ten najdôležitejší návyk pre život, a to denno-denné stretnutia so sebou samým.

Len pravidelným tréningom sa príslušné centrá v mozgu upevňujú a výsledky tohto procesu začínajú byť badateľné v reálnom živote, vo vyhodnocovaní bežných situácií, v rozhodovaní sa v náročných obdobiach, v uvedomovaní si svojich postojov, vzorcov správania, myšlienok alebo bežných detailov, ktoré by si inak človek ani nevšimol. Je to o získaní jemnejšieho vnímania, schopnosti „naladiť sa“ na jemnohmotné informácie, ktoré sú oveľa smerodajnejšie pre náš osobný rozvoj a celkovo život, ako informácie získané z googlu alebo médií.
Nie je to otázka jedného roka, ale dlhšieho obdobia, sami to dobre viete. Preto si myslíme, že je potrebné, aby deti v tomto procese naďalej ostali, neustále si tieto veci pripomínali a za pomoci našich tipov a inšpirácií na domáci tréning boli v kontakte s týmito témami spolu s Vami, rodičmi.

Vy totiž už viete, aké je to dôležité.

Začněte psát zde...

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ? 

Budeme mať 10 stretnutí  - raz do mesiaca. Ku každej téme dostanete  spracované skriptá s inšpiráciami na domáci tréning a hodnotné sebarozvojové  meditácie. Pôjde o modul spolu s rodičmi – takže budete mať možnosť byť v procese sebapoznávania Vášho dieťaťa, ale zároveň nacítiť si aj ten jedinečný vzťah, ktorý máte spolu ako rodič a dieťa, za pomoci spoločných cvičení a hier.

TÉMY STRETNUTÍ:

 • SPOZNÁVAM SÁM SEBA. Aký som? Osobnosť, sebaobraz a sebareflexia. Zrkadlová meditácia.
 • ČO MA FORMUJE? Prostredie a rodina, vrodené vlastnosti, rodinné vzťahy, rodinné „striebro“ – naša sila. Meditácia za rodinu.
 • MOJE SILNÉ STRÁNKY. Talenty a dary, schopnosti a zručnosti, ako ich rozvíjať? Sebahodnota a sebaprijatie. Meditácia sebaprijatia.
 • VNÚTORNÉ JA - DUŠA. Kto som naozaj? Čo je za „osobnosťou“? Moje spojenie so Zdrojom. Duchovná intuícia. Život duše v 3D svete. Nástroje duše - telo, prána, ego, myseľ, emócie... Meditácia s Vnútorným Ja.
 • EGO A JEHO PODOBY. Kedy som v područí ega a kedy som v súlade s Vnútorným Ja? Techniky na prácu s egom. Meditácia „Vnútorné slnko“.
 • TELO AKO ENCYKLOPÉDIA. Bunková pamäť. Precítenie tela v prítomnosti. Fyzická intuícia. Harmónia a rovnováha. Poďakovanie telu. Meditácia „Vnímaj svoje telo“.
 • PRÁNA A AURA. Jemnohmotné úrovne človeka. Vnímanie prány a komunikácia s jemnými úrovňami. Techniky na zvýšenie energie, starostlivosť o auru. Hry na mimozmyslové vnímanie cez auru. Liečenie dlaňami. Uzemnenie. Bublinková meditácia.
 • MYSEĽ A PRÁCA S MYŠLIENKAMI. Techniky na usmernenie a stíšenie mysle. Bdelá pozornosť. Alchýmia myšlienok. Vedomá tvorba života. Techniky na rozvoj vizualizácie a koncentrácie. Mentálna intuícia. Meditácia „Hraj sa so svojimi myšlienkami“
 • EMÓCIE AKO NAVIGÁCIA. Energetický potenciál emócie. Pochopenie emócií. Emočná intuícia. Techniky na transformáciu negatívnych emócií. Ako zvládnuť strach. Láska ako STAV. Meditácia „Moje miesto šťastia“.
 • MOJE NÁVYKY A ZLOZVYKY. Zmena návykov z pohľadu neurovedy. Prečo vymeniť staré návyky za nové? Zavedenie nového návyku „byť sám so sebou“. Meditácia „Nový začiatok“

..... a ešte kopec ďalších prekvapení...

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               STIŠOVANIE a MEDITÁCIA sú v dnešnej dobe pre deti veľmi dôležité

CENA:

Celý školský rok pre dve osoby (rodič + dieťa) Vás bude stáť  239 Eur. 

INFORMÁCIE: 0915 850 251
PRIHLÁŠKY: skola.intuicie@gmail.com

ČO HOVORIA RODIČIA, KTORÍ S DEŤMI ABSOLVOVALI            SEBAPOZNÁVACÍ MODUL SPIRIT ACADEMY?

 

 • Škola intuície sprevádza moju dcéru prakticky od 8 rokov. Medzitým už vyrástla na mladú dámu, stále viac si uvedomujúcu svoju osobnosť, talenty, svoje silné a slabé stránky. Po absolvovaní základných kurzov školy, sme ani v najmenšom nepochybovali o tom, že v práci na sebe a rozvoji svojej intuície chce ďalej pokračovať. 
  Druhý stupeň so sebou priniesol už aj vážnejšie témy, ktoré výborne korešpondujú  s duševným a rozumovým vývojom detí a ich rastúcim sebauvedomovaním aj vnímaním okolitého sveta. Témy ako stíšenie, meditácia, spojenie sa so sebou samým a svojím vnútrom sú určite devízy, ktoré v dnešnom uponáhľanom  svete pomáhajú aj mnohým dospelým nájsť svoj stred a samého seba. Sebareflexia, láska, odpustenie, sebaláska, schopnosť rozpoznať svoje talenty a rozvíjať ich, ale aj uvedomiť si svoje slabiny a pracovať s nimi, práca s emóciami, pozorovanie sveta, schopnosť interakcie s ním a nájsť si svoje miesto v súlade so sebou samým, nájsť si čas na  seba a svoje pocity, myšlienky a záľuby... toto všetko prinášajú úžasne workshopy pod láskavým vedením našej milej Ľubky. Tento modul školy intuície prináša krásne meditácie a skvelé inšpirácie pre prácu na sebe, úžasne hodnotné a nezabudnuteľné uvedomenia a vzácne dary nielen pre naše deti, ale aj pre nás dospelých, ktorí mame dovolené byť svedkami tohto nádherného procesu prebudenia svetla a lásky v našich deťoch. Som presvedčená, že takéto deti, ktoré sú milované a podporované svojimi rodičmi určite prinesú na tento svet veľa dobra a lásky. S láskou a vďakou Monika a Bibi Gajdošové
 • Ľubkina škola intuície mi príde ako dar pre naše deťúrence. Tým, že v ďalších ročníkoch sú prizvaní aj rodičia, môžeme sa doma s Matejom rozprávať o tom, ako to vníma, čo si tom myslí. Keď v prvých ročníkoch mal viac trénovania s telom a prepájanie hemisfér, teraz to ide viac do hĺbky a Ľubka im zvedomuje to, čo bolo  v  nás potláčané. Učia sa navracať sa k sami k sebe, sledovať sami seba, porozumieť svojim pocitom, porozumieť svojmu srdiečku. Aby nestratili ten kontakt. Matej má jedenásť a už mal náznaky prvých „pubiprejavov“, ale keď sa s ním môžem porozprávať o jeho pocitoch, o jeho prežívaní, ktoré vie vďaka tomuto popísať, nemusí dochádzať k veľkým emočným výkyvom, zbytočne sa nevypaľuje a ak aj nejaké prídu, veľmi rýchlo to vie spracovať. Má na výber, pretože dostal možnosť sa vzdelávať. Za to patrí Ľubke moja úprimná vďačnosť, že išla cez systém, nevzdala sa svojho a môže v deťoch podporiť ich potenciál. Ešte ma napadá, čo na tom oceňujem úplne najviac, že sa deti v tomto môžu stretávať. My ako rodičia mu síce môžeme dať toto poznanie, ale v systéme, kde ho nepodporia, začne pochybovať sám o sebe. Takto už vie, že v tom nie je sám, že všetky jeho myšlienky a prejavy sú úplne v poriadku.  Erika Petríková 
 • Čo mi prvé napadlo, čo mne a dcére dala školička intuície?? Všetko... 
  Hovorím ako panáčik, že všetko v tomto svete , kde sa počíta každá značka, každý mobil či iphone .... Z pohľadu duše mi to dáva nenormálnu energetickú stravu a rastiem zvnútra, cítim to zo dňa na deň, viem ako mám správne viesť moje deti v tomto svete a vidieť aj to B  - nielen A. Školička je možnosť roztvoriť si obzory , nájsť v sebe potenciál, ktorý mnohí z nás nepoznáme celý život. Konkrétnejšie veľmi ma teší, keď Zuzka vie komunikovať so spolužiakmi, ak sa jedná o značkové pero alebo značkovú aktovku, mávne rukou a povie: „veď je to aktovka ako každá iná  Alebo iný príklad: Zuzka má 2 dievčatá v triede a jedna z nich je veliteľ, nedovolí sa Zuzke s nimi hrať, Zuzka po 2 rokoch sa už vysporiadala s tým vnútorne - ide sa hrať s chlapcami a povie, že s nimi je to psina. A ďalšia pekná vec sa doriešila, táto spolužiačka nútila kamarátky hrať sa na psov  - samozrejme psy boli ony a ona bola veliteľka - pán psíkov. Báli jej niečo povedať, až Zuzka povedala po 2 rokoch veliteľke: „Ľudia sa predsa nehrajú na psy...a vtedy táto hra skončila!! Zuzka má z toho veľmi dobrý pocit , bez konfliktu s prehľadom to vyriešila a spracovala v sebe hnev a vzdor. Toto je to pekné, čo nám školička prináša, riešiť denné banality inak, s dávkou nadhľadu.   Zuzana Macková
 • Táto škola je výnimočná. Umožňuje mojim dcérkam spoznávať svet a hlavne seba inými očami. Vedieť rozoznávať emócie, pomenovávať ich, nájsť seba samého, rozvíjať svoje telo, myseľ a ich schopnosti. To je len pár vzácnosti, ktoré sa moje deti učia v tejto školičke. Ja som veľmi šťastná, že túto možnosť majú. Naša láska a získavanie zručností, vedomostí a postojov v tejto školičke nám dáva vieru a našej planéte Zem nádej, že naše deti vyrastú v úžasné, vyrovnané a láskyplné bytosti. Veľmi pekne ďakujem Ľubke Madudovej, aj ostatným učiteľom tejto nenahraditeľnej školy, za Vašu lásku a otváranie dverí v živote našich detí, aj nás samotných rodičov. S láskou a vďakou Andrea Maršíková
 • ČO POVEDAL PAĽKO BARIČÁK:

  "Som šťastný a mám veľmi dobrý pocit, pretože vidím, že tieto deti tak krásne vnímajú, reagujú, odpovedajú... Sú to krásne bytosti. Dokázať hovoriť o svojich pocitoch, o svojich ťažobách, problémoch je veľká vec... Ja na terapiách s dospelými riešim práve dôsledky toho, keď sa to oni ako deti nenaučili a potom v dospelosti je z toho patália, pretože to všelijak zatĺkajú, hádžu to na druhých... Ale keď vy sa učíte už v detstve takto sa spoznať a takto otvorene o tom hovoriť, tak v dospelosti predídete mnohým starostiam. Čo by som ja dal za to, Ľubka, keby som mohol byť v detstve v takejto krásnej skupine... KLOBÚK DOLU... ĎAKUJEM ZA VÁS <3 <3

Pavel Hirax Baričák
Adelka Vinzeová v ŠKOLE INTUÍCIE
Adelka kreslí obojručne 🙂
spirit academy
spirit academy
MAJK SPIRIT na debatke s deťmi a rodičmi
spirit academy
Rodinné mandaly
spirit academy
Darček pre Adelu
Adela trénuje finger gym
spirit academy
Projektívne maľovanie
spirit academy
Moje silné stránky
spirit academy
Celá rodinka chodí do ŠKOLY INTUÍCIE
spirit academy
MAJK SPIRIT s maminou Evkou Dušičkovou a Ľubkou Madudovou
spirit academy
spirit academy