KEDY SME VZNIKLI? 

Letný intuitívny kemp „DETI NOVEJ DOBY“ vznikol v  r. 2016  ako letný projekt ŠKOLY INTUÍCIE. O tom, že sa tento nápad ujal, svedčí obrovský záujem nielen zo strany našich intuitívcov, ale aj mnohých rodičov a detí zo všetkých kútov Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. V prvom roku absolvovalo kemp 28 detí a toto číslo sa každým rokom geometricky rozrastalo. V lete 2020 sme už museli urobiť 4 turnusy a dokopy nás bolo 150 intuitívcov!!!
Nesmierne sa tešíme tomuto záujmu z Vašej strany, milí rodičia, deti i teenageri. Vážime si Vašu priazeň a snažíme sa o neustále zlepšovanie, prinášame nové nápady, aktivity...

ČO JE NAŠÍM CIEĽOM?

Cieľom Letného kempu „DETI NOVEJ DOBY“ je rozvíjať v deťoch ich prirodzený potenciál v oblasti intuície, imaginácie a originality, tvorivosti, improvizácie, muzikality i výtvarného cítenia – čiže funkcií pravej mozgovej hemisféry, ktoré sú počas školského roka zanedbávané, pretože klasické školstvo tieto schopnosti a zručnosti v deťoch rozvíja len veľmi málo.
Rozvoj mozgu a jeho schopností v žiadnom prípade nie je nudný :). Na kempe využívame práve tie hry, zábavné rozvojové cvičenia, pohybové a športové aktivity, ktoré sú prioritne zamerané na prepájanie hemisfér a vytváranie nových mozgových synapsií.
Intuitívne stanovištia, meditácie a relaxácie, joga, brain gym, dychové cvičenia, otužovanie, hudobné a výtvarné workshopy sa stali pravidelnou a obľúbenou súčasťou kempu. Tvoríme si aj vlastné táborové hymny a videoklipy.

PRAVIDELNÉ EKOVZDELÁVANIE

Každý rok prinášame v rámci programu kempu aj nejakú EKOTÉMU, vďaka ktorej deti získavajú uvedomenia a dôležité poznatky z oblasti ochrany prírody, zvierat i rastlín, lesov a riek. Organizujeme pre deti interaktívne workshopy s ochrancami prírody, včelármi, ale tiež s lektormi rôznych umeleckých remesiel. Deti na kempe vyrábajú rôzne ekoprodukty, maľujú, pečú chlieb, vyrábajú si vlastnú domácu kozmetiku, učia sa šiť a vyšívať, spoznávať liečivé bylinky... 

PROGRAM PRE "HĽADAČOV PRAVDY"

Deti sú vedené k samostatnosti, majú vždy možnosť vybrať si z niekoľkých alternatív aktivít podľa nálady a zamerania, a tak je podporovaná ich sloboda a jedinečnosť. Veľmi obľúbeným sa stal tzv. „program pre hľadačov pravdy“, kde sa v kruhu týchto úžasných mladých ľudí rozprávame o zaujímavých a mystických témach, o veciach medzi nebom a Zemou, o energii, samoliečení, o sebarozvoji, o svojich silných aj slabých stránkach, o egu i o duši...

PODPORUJEME SPOLUPATRIČNOSŤ, NIE KONKURENČNOSŤ!!!

Výnimočnosťou nášho kempu je, že deti medzi sebou nikdy nesúťažia za účelom, aby niekoho pokorili a porazili. Prvok súťaživosti buduje v deťoch rivalitu a narúša sa ich prirodzená sebahodnota. My, naopak, vedieme deti k tomu, aby si navzájom pomáhali a podporili sa, aby sa rešpektovali v ich prirodzenosti, aby si navzájom fandili... a ak súťaž, tak jedine SÁM SO SEBOU, rozvinúť sa a stať sa lepší, ako som bol včera. To je jedna z nosných myšlienok nášho kempu, ktorú rodičia v dnešnej dobe veľmi oceňujú, pretože usmerňuje deti k tým podstatným hodnotám, spolupatričnosti, emaptii a spolupráci. Pre deti je zas úľava, keď sa nemusia neustále porovnávať ako v bežnej škole, keď môžu byť sami sebou a ich jedinečnosť je plne rešpektovaná.

SPOLOČNÝ WORKSHOP PRE RODIČOV A DETI NA KAŽDOM KEMPE 🙂

Našou špecialitkou je aj to, že v posledný deň kempu organizujeme pre rodičov detí spoločný workshop pozostávajúci z hier a zábavných úloh, ktoré sme s deťmi robili počas kempu. Takto si rodičia zažijú to, čomu sa deti venovali, čo sa naučili, v čom sa rozvíjali... Súčasťou programu posledného dňa je aj prednáška pre rodičov a deti spojená s prezentáciou fotografií zo všetkých táborových aktivít.

DETI NOVEJ DOBY sa rozvíjajú ako krásne a samostatné bytosti, ktoré majú plne rozvinutý potenciál a silu urobiť potrebné zmeny v tejto spoločnosti.

VIAC PÍSAŤ NETREBA. Treba zažiť <3  <3  <3

 

POZRITE SI NÁŠ TÁBOROVÝ KLIP z leta 2020:

Letný intuitívny kemp "DETI NOVEJ DOBY" 2021

NOVÁ DOBA, NOVÉ VÝZVY, NOVÉ POSTOJE...

 To je niečo pre DETI NOVEJ DOBY!!!

Už jeden celý rok žijeme úplne iné životy. Potýkame sa s novými výzvami, novými situáciami, v ktorých každý z nás potrebuje zaujať svoje miesto...
Ako sa môžu deti vysporiadať s touto DOBOU ZMENY bez emočných a psychických problémov? Ako si udržia nadhľad, rovnováhu a vnútornú pohodu? Čo prispeje k ich dobrej imunite a  trvalému zdraviu?
Preto sme ťažisko nášho Letného intuitívneho kempu 2021 postavili práve na tejto aktuálnej téme a pripravili sme akčný program s názvom:

„DAJ TÚTO DOBU S PREHĽADOM“

o   Využi svoj vnútorný potenciál na udržanie svojho zdravia, psychickej pohody a nadhľadu.
o   Objav svoje skryté sily a uplatni ich v aktuálnej situácii...
o   Nájdi v chaose doby  to správne miesto, z ktorého veci začnú dávať zmysel.
o   Nauč sa techniky, vďaka ktorým sa budeš cítiť skvele bez ohľadu na vonkajšie dianie, ktoré aj tak nevieš ovplyvniť...
o   Poznaj silu prírodného energetického liečenia a využi ho v prospech

ČO ŤA ČAKÁ V NAŠOM KEMPE „DETI NOVEJ DOBY“?

Workshopy na objavenie svojho vnútorného liečivého potenciálu

 • „Intuícia ako najpotrebnejšia schopnosť človeka v dnešnom svete“ - tréningy pravej mozgovej hemisféry
 • „Sila zvuku a jeho pôsobenie na naše telesné a duševné zdravie“ - muzikoterapia 
 • „Slovenské mantry a ich liečivá sila“ -  hudobný workshop
 • „Harmonizačné mandaly pre vnútornú rovnováhu" - výtvarný workshop
 • „Voda a jej tajomstvá“ – Hry s vodou pre získanie vibrácií zdravia
 • „Som tvorca, nie obeť“ – workshop na prácu s mysľou  
 • „Zmeň svoj strach, hnev či nervozitu na vnútornú pohodu“ – workshop na prácu s emóciami

ĎALEJ NA TEBA ČAKAJÚ:

 • Alternatívny program pre „HĽADAČOV PRAVDY“

 • Joga, otužovanie, meditácie, relaxácie...

 • Tipy pre pevné zdravie a dobrú imunitu z ajurvédy, aromaterapie a fytoterapie

 • Prírodné energetické liečenie a starostlivosť o auru

 • Hry s dychom pre udržanie energie

 • Stanovištia a hry na rozvoj intuície a pravej hemisféry

 • Výlety, prechádzky do prírody, táborák, nočná hra, raňajky v tráve...

 • Tvorenie, majstrovanie, spievanie, maľovanie, výroba hud.nástrojov, založenie bylinkovej špirály

 • Fakultatívny SPLAV rieky ORAVA (pre turnusy na Orave v kempe Tilia Gäceľ)

V roku 2021 sme pre Vás pripravili 4 TURNUSY:

LIPTOV Chata Opalisko - Závažná Poruba 

1. TURNUS: 8-dňový kemp pre deti    24. - 31.7.2021 (10 - 13r.)   -  249 Eur (vedúca turnusu Zuzka Trepková)

2. TURNUS: 7-dňový kemp pre deti    8.  - 14.8.2021  (7 - 11r.)      - 219 Eur  (vedúca turnusu Janka Potúčková)

ORAVA  Kemping Tilia Gäceľ - Dolný Kubín

1. TURNUS: 9-dňový kemp pre teen  17. - 25.7.2021 (vek 12-17r.) - 289 Eur (vedúca turnusu Ľubka Madudová)

2. TURNUS: 7-dňový kemp pre deti   25. - 31.7.2021 (vek 7 - 12r.) - 219 Eur (vedúca turnusu Paťka Zrnčíková)

Ubytovanie v oboch zariadeniach je zabezpečné v 2 - 4 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Kvalitná strava 5x denne + pitný režim. Možnosti vegetariánskej, vegánskej, bezlepkovej aj bezlaktózovej stravy.

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ v prípade COVID nariadení o zákaze hromadných akcií. Riadime sa Usmernením z 21.6.21 k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

INFORMÁCIE: 0915 850 251

PRIHLÁŠKY: skola.intuicie@gmail.com

 

VIDEOKLIPY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV

Letný intuitívny kemp DETI NOVEJ DOBY
Letný intuitívny kemp DETI NOVEJ DOBY
Letný intuitívny kemp DETI NOVEJ DOBY
Letný tábor pre rodičov a deti
Letný intuitívny kemp DETI NOVEJ DOBY
Letný intuitívny kemp DETI NOVEJ DOBY
Letný intuitívny kemp DETI NOVEJ DOBY
Letný intuitívny kemp DETI NOVEJ DOBY
Letný intuitívny kemp DETI NOVEJ DOBY
Letný intuitívny kemp DETI NOVEJ DOBY
Letný intuitívny kemp DETI NOVEJ DOBY