KURZ INTUITÍVNE VIDENIE a VNÍMANIE, TZV. VIDENIE BEZ OČÍ

Zmyslom kurzu je začať získavať informácie prostredníctvom nových kanálov a naučiť sa im veriť tak, aby sa na ne deti dokázali spoľahnúť. Na kurze intuitívneho videnia sa dieťaťu otvorí kanál pre prijímanie mimozmyslových informácií, t.j. takých, ktoré nie sú prijaté 5 zmyslami. Táto jeho schopnosť sa bude postupným tréningom ďalej rozvíjať.

Overená efektívna technika

Metodiku “Videnia bez očí” čerpáme od ruských vedcov, ktorí ju majú veľmi podrobne rozvinutú a rozpracovanú. My s ňou úspešne pracujeme už takmer 7 rokov. Spätné väzby od našich intuitívcov a ich rodičov nás motivujú pokračovať v našej práci ďalej, aby sa ju mohlo naučiť čo najviac detí a získať z nej jej dôležité benefity.

Priama aktivácia skrytých schopností

Priamo sa aktivujú dosiaľ málo využívané centrá mozgu a rozvíja sa mimozmyslové vnímanie, otvorí sa kanál pre prijímanie mimozmyslových informácií teda takých, ktoré nie sú prijaté 5 zmyslami. Dieťa sa učí rozpoznávať mimozmyslové signály, začne ich vnímať intuitívne.

Harmonizácia celkového rozvoju dieťaťa

Rozvojom funkcií pravej mozgovej hemisféry a prepájaním oboch hemisfér veľmi účinne napomáhame k celkovému harmonickému rozvoju dieťaťa. Tým, že sa mozgové funkcie dieťaťa zharmonizujú, zrovnovážni sa aj jeho správanie a celkové nastavenie. Dieťa si bude viac dôverovať, bude vedieť správne vyhodnotiť situácie, a tým získa väčšiu sebaistotu v živote.

Popis kurzu

Kurzom bude deti hravou formou sprevádzať skúsená lektorka. Deti dostanú praktické úlohy, cvičenia a  hry, v ktorých je potrebné pokračovať v domácom tréningu aj nasledujúce dni po kurze podľa návodu, ktorý od nás dostanete, čím sa ich videnie bez očí bude stále viac rozjasňovať, zlepšovať a schopnosť dostatočne upevňovať. Tréningové cvičenia rozvíjajú okrem intuitívneho videnia aj intuitívne  vnímanie. Kurz obsahuje viaceré cvičenia a techniky pre rozvoj intuície.

Priebeh kurzu:

  • Intenzívny mesačný tréning – 4 stretnutia – v dĺžke 1,5 hodiny.
  • Počet detí v skupine – 5 až 6 detí.

Kurz prebieha v rôznych slovenských mestách podľa prejaveného  záujmu v termíne, ktorý si dohodneme. Niektoré cvičenia deti robia s maskou a iné bez masky.

Tréningovú pomôcku – nepriehľadnú masku si môžete zakúpiť priamo na kurze. Pre  domáci tréning posielame skriptá, praktické úlohy a cvičenia, ako aj nahrávky 2 meditácií. 

Prečo tento kurz

Efektívny vplyv na celkový harmonický rozvoj dieťaťa
Zvýšenie sebadôvery a sebaistoty, zníženie stresu
Zlepšenie koncentrácie, predstavivosti
Zlepšenie výsledkov v škole
Zlepšenie predstavivosti, priestorovej orientácie, schopnosti predvídať
Deti odhalia svoje skryté schopnosti, nelimitované možnosti

Fotogaléria

Miesto kurzu Dátumy Počet detí Trvanie Lektori

 

Bratislava

 

 
pondelky
15:30 – 17:00
(začíname
1. pondelok v mesiaci)

5-6 detí v skupine

Intenzívny mesačný tréning – 4 stretnutia – každé stretnutie v dĺžke 1,5 hodiny.

Zuzana Trepková

 

Miesto kurzu Dátumy Počet detí Trvanie Lektori
POPRAD
 
štvrtky 
15:30 – 17:00
(začíname
1. štvrok v mesiaci)
5-6 detí v skupine

Intenzívny mesačný tréning – 4 stretnutia – každé stretnutie v dĺžke 1,5 hodiny

Ľubka Tokarčíková

Prihlásenie na kurz

CENA KURZU: 149 EUR

Kurz sa otvára po naplnení skupinky.

Tréningovú pomôcku – nepriehľadnú masku s balíčkom si môžete zakúpiť priamo na kurze. Cena balíčka 25,- EUR.

 

Kontaktné informácie:

*Vaše osobné údaje (meno a e-mailová adresa) sú u nás v bezpečí a budeme (Iniciala s.r.o.) ich na základe vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Zadaním svojich údajov vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre zaslanie „NÁZOV PRODUKTU“ a ďalších zaujímavostí, ktoré sa týkajú sebarozvoja. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačítko ODHLÁSIŤ v každom zaslanom e-maili.