INTUITÍVNE VIDENIE, tzv. TECHNIKA "VIDENIA BEZ OČÍ"

ŠKOLA INTUÍCIE PRE DETI

INTENZÍVNY DVOJTÝŽDŇOVÝ KURZ s domácim tréningom

Otvárame intenzívny dvojtýždňový kurz INTUITÍVNE VIDENIE a VNÍMANIE, na ktorom sa Vaše dieťa naučí priamo aktivovať doposiaľ málo používané centrá  svojho mozgu.

Metodiku VIDENIA BEZ OČÍ čerpáme od ruských vedcov, ktorí ju majú veľmi podrobne rozvinutú a rozpracovanú. 

Zmyslom kurzu je začať získavať informácie prostredníctvom nových  kanálov a naučiť sa im veriť tak, aby sa na ne dokázali spoľahnúť. 

Na kurze intuitívneho videnia sa Vášmu dieťaťu otvorí kanál pre prijímanie mimozmyslových informácií, t.j. takých, ktoré nie sú prijaté 5 zmyslami. Táto jeho schopnosť sa bude postupným tréningom rozvíjať. Zlepšovať sa bude aj práca pravej mozgovej hemisféry a postupne sa vybalancujú obe hemisféry. Tým, že sa mozgové funkcie dieťaťa harmonizujú, zrovnovážni sa aj jeho správanie. Dieťa si bude  viac dôverovať, bude vedieť správne vyhodnotiť situácie, a tým získa väčšiu sebaistotu v živote. 

Tento kurz sme pripravili preto, aby sa techniku "Videnia bez očí" mohlo naučiť čo najviac detí a získať z nej jej dôležité benefity.

Na základe spätných väzieb od rodičov uvádzame aspoň niektoré z nich - u každého dieťaťa sa prejavia tie, ktoré sú preň práve potrebné: zvýšenie sebadôvery, zlepšenie koncentrácie, predstavivosti, priestorovej orientácie, schopnosti predvídať, zníženie stresu, zlepšenie výsledkov v škole.

Kurzom bude deti hravou formou sprevádzať skúsená lektorka. Deti dostanú praktické úlohy, cvičenia a  hry, v ktorých je potrebné pokračovať v domácom tréningu aj nasledujúce dni po kurze podľa návodu, ktorý od nás dostanete, čím sa ich videnie bez očí bude stále viac rozjasňovať, zlepšovať a schopnosť dostatočne upevňovať. Tréningové cvičenia rozvíjajú okrem intuitívneho videnia aj intuitívne  vnímanie. Kurz obsahuje viaceré cvičenia a techniky pre rozvoj intuície.

Niektoré cvičenia deti robia s maskou a iné bez masky.  Tréningovú pomôcku - nepriehľadnú masku si môžete zakúpiť priamo na kurze. Ako bonus máme pre deti pripravené 2 meditácie, ktoré tréning efektívne podporia. 

Deti budú rozdelené podľa veku. Kurz je vhodný pre rôzne vekové kategórie. 

Ako to bude prebiehať?

INTENZÍVNY DVOJTÝŽDŇOVÝ TRÉNING - 4 stretnutia - každé stretnutie v dĺžke 1,5 - 2 hodiny.

POČET DETÍ v skupinke 5 deti.

Kurz prebieha v rôznych mestách na SR - podľa Vášho záujmu.

Termíny doplníme podľa Vášho záujmu.

Prečo kurz VIDENIE BEZ OČÍ?

 • Získanie sebadôvery.
 • Ľahšie zvládanie rôznych situácii v živote.
 • Získanie zručnosti stíšiť sa - meditovať.
 • Získanie sebaistoty v živote.
 • Harmonický rozvoj dieťaťa.
 • Úžasné informácie, skúsenosti, ktoré deti získajú už v tomto detskom veku.
 • Spoznanie rovesníkov na rovnakej vlne.
 • Zlepšenie koncentrácie.
 • Zníženie stresu.
 • Zlepšenie výsledkov v škole.
 • Zlepšenie predstavivosti, priestorovej orientácie, schopnosti predvídať.
 • ... DETI ODHALIA SVOJE SKRYTÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI ...

CENA KURZU: 139,- Eur 

Deti dostanú praktické úlohy, cvičenia a  hry, v ktorých je potrebné pokračovať v domácom tréningu aj nasledujúce dni po kurze podľa návodu, ktorý od nás dostanete.

Tréningovú pomôcku - nepriehľadnú masku si môžete zakúpiť priamo na kurze.

Ako bonus máme pre deti pripravené 2 meditácie, ktoré tréning efektívne podporia. 

INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY: 

skola.intuicie@gmail.com
+421 908 453 560 Zuzana Trepková

   Prihlásenie INTUITÍVNE VIDENIE, tzv. TECHNIKA "VIDENIA BEZ OČÍ" alebo máte otázku:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.