ÓDA NA RADOSŤ V SRDCI

Nedávno som zažila jedinečný večer. Návšteva letného kina a zhliadnutie filmu Bohemian Rhapsody predčili moje očakávania. Kto ten film videl, si určite znova uvedomil, čo je v živote dôležité. Kto nevidel, odporúčam 🙂

Nie, nie je mojím zámerom robiť recenziu filmu – tu nie je na to určený priestor. Chcem vyzdvihnúť jeho silné hodnoty, ktoré divákom pripomenul – prijatie, odpustenie, viera, priateľstvo, láska, podpora, pochopenie, pokora …

Jasne ukázal, že samotná sláva nestačí , že aj v dave sa môže človek cítiť sám, že lesk slávy môže byť spojený so silnou prázdnotou a osamelosťou… že človek aj keď je navonok silný či geniálny vo svojom vnútri prežíva svoj vlastný príbeh, ktorý môže byť plný nepochopenia, odsudzovania, rivality, smútku…

Až kým nepochopí, aké dôležité je sebaprijatie.

Môžu nás obdivovať davy, keď nemáme vytvorený vzťah so sebou, všetko nám bude málo. Strach byť sám môže človeka dohnať k zúfalstvu, k nepochopiteľným činom, k odcudzeniu.

Naopak, viera v seba, v život doplnená správnou mierou pokory a lásky otvára brány šťastia, spokojnosti, úspechu, otvára srdcia nám aj nášmu okoliu. 

Krásne bolo ukázané, aké je dôležité napr. vedieť urobiť zo svojho nedostatku výhodu. Aké dôležité je veriť vo svoj potenciál, svoje túžby a sny, neustále ich rozvíjať a krok za krokom ísť vpred. hľadať riešenia, možné spôsoby. Nedovoliť, aby nás niekto alebo niečo zastavilo. S jasným predsavzatím sa naša predstava v správny čas zmení na našu realitu. Svoju pozornosť je preto potrebné úplne upriamiť na predstavu budúcnosti, o ktorej snívame. Nemusíme vedieť ani presné kroky, ako sa to stane. Postačuje konať a veriť, že sa to stane. Každý z nás má v sebe tú moc, len sa ju musíme naučiť používať. A je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ si našu realitu nevytvoríme sami, môžu nám ju vytvoriť iní, a to sa nám nemusí páčiť alebo to môže človeka aj zničiť.

Preto treba vedieť presne, čo chceme a nedovoliť nikomu a ničomu, aby ničili našu hodnotu, náš potenciál, naše sny. Súčasťou tohto procesu je naučiť sa používať našu myseľ a zároveň srdce, aby sa naplnilo to, čo sme prišli odovzdať tomuto svetu. Otvorená myseľ a srdce nám pomôžu rozlíšiť užitočné, čo nás vedie vpred od nežiadúceho, čo nás ničí a neprospieva nám. Teda vedieť, čo chceme a čo naopak nechceme, tzn vedieť povedať „áno“ a keď je to potrebné jasné „nie“.

Takisto veľmi dôležitá je naša snaha a odhodlanie vykročiť a ísť. Pozerať vpred a nie späť! Robiť, po čom naše srdce túži a stáť si za tým. Nenechať sa zastaviť hlasom pochybností a s dôverou a pokorou nasledovať hlas svojho srdca. Byť si vedomí, že vždy máme voľbu a môžeme sa sami rozhodnúť, aké budú naše reakcie na situácie, ktoré do nášho života na tejto ceste vstupujú. A voľbu, ktorú uskutočníme, môžeme, ak sa nám neosvedčí, zmeniť a začať nanovo.

Film ponúka vskutku silné uvedomenia, je plný krásnej a jedinečnej hudby strhávajúcej davy a ukazuje pestrofarebný obraz človeka, ktorý si splnil svoj veľkolepý sen.

Záver: Ži svoj život, lebo len ty vieš, ako ho chceš žiť a akú silnú túžbu v sebe nosíš!

Viete ako na to ? Vedia to vaše deti? Počujú svoje správne vnútorné hlasy? Aj o tom diskutujeme v našej školičke, aby deti nezabudli, kto sú!

Článok napísala Anna Bučič