ŠKOLA INTUÍCIE PRE TEENAGEROV

Cieľom Školy intuície pre teenagerov je ukázať našim dospievajúcim ratolestiam nový smer – cestu „vedomého človeka“. Vedomý človek vníma okolnosti svojho života z iného pohľadu. Vníma, ktoré skutočnosti sú pre jeho život naozaj potrebné, vie, kedy ho ovládajú myšlienky a emócie a kedy má nad nimi nadhľad.

V klasických stredných školách sa ťažisko vzdelania dáva na obrovské množstvo faktov a informácií, ktoré si mladý človek má zapamätať a podľa toho je ohodnotený. Žiaľ, len máločo z toho využije vo svojom reálnom živote a pracovnej praxi.

V našich mladých ľuďoch je ukrytá obrovská sila, ktorú je potrebné správne nasmerovať. Je v nich energia „NOVÉHO ČLOVEKA“, ako to vo svojich skladbách spieva Majk Spirit.

Dovoľme našim teenagerom túto energiu odhaliť a POCHOPIŤ. Umožnime im vnímať princípy vesmírneho vedomia, ktorého sme súčasťou. Naše deti majú tú silu, aby zmenili túto spoločnosť, ale musia byť vedomé.

V rámci tohto konceptu títo mladí ľudia v sebe odhalia tie schopnosti a zručnosti, ktoré sú prirodzenou súčasťou človeka, ale v nás sú zatiaľ ukryté. Overenými psychologickými technikami pracujeme na vytváraní nových synapsií v mozgu a tým zvyšujeme jeho kapacitu. Pokiaľ dokážeme reštartovať tie centrá v mozgu, ktoré boli zakrpatené „nepoužívaním“, kapacita nášho mozgu nám umožní vnímať aj tie veci, ktoré sme doteraz nevnímali. Rozšíri sa naše vedomie, začíname byť schopní tvoriť si svoju realitu a rozumieť tomu. Sme schopní vnímať mimozmyslové signály pomocou intuície, dokážeme cítiť energiu a biopole seba, iných ľudí aj iných živých organizmov. Pokiaľ vytvoríme nové nervové dráhy v centre vizualizácie, sme schopní vytvárať veľmi konkrétne predstavy. Náš mozog nerozlišuje medzi tým, čo si predstavuje a čo existuje naozaj. Týmto dokážeme tvoriť svoju realitu.

Pracujeme s technikami na rozvoj koncentrácie, fotografickej pamäte a tiež s ďalšími pamäťovými technikami.

Učíme sa preberať zodpovednosť za všetko, čo urobíme, čo vyslovíme, čo si myslíme a ako sa cítime. Prijímame naše právo slobodnej voľby a následnej zodpovednosti za túto voľbu. Učíme sa chápať „príčiny a následky“. Preto v  škole intuície učíme teenagerov aj techniky na odstránenie negatívnych vzorcov, pocitov a myšlienok, ktoré by im do života mohli priťahovať ďalšie negatívne veci.

Veľa tvoríme, púšťame fantáziu na „špacír“, vytvárame nové spojenia, aby originalita a kreativita ostala našou prirodzenou súčasťou (zo psychologických výskumov kreativity je známe, že podľa štandardizovaných testov až 90% 6-ročných detí nastupujúcich do školy je kreatívnych, ale po skončení klasickej školy z nich ostáva kreatívnych už len max. 5% 🙁

My sa snažíme opäť naštartovať centrá v mozgu, vďaka ktorým „tvoríme iné, originálne, myšlienky“, vystupujeme z “krabice” zaužívaných názorov a pohľadov na život.

Učíme sa techniky na harmonizáciu ľavej a pravej hemisféry, na rozvoj intuície, emočnej a mentálnej telepatie. Vytvárame návyky na pravidelnú meditáciu /stíšenie sa/ a rozpoznávanie svojho vnútorného „JA“.

Toto je naozajstná ŠKOLA ŽIVOTA.

Súčasťou školy sú pravidelné sedenia s rodičmi detí po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou deti pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia.

Obsah školy:

 • VEDOMÉ ŽITIE  A ROZHODOVANIE
 • POCHOPENIE PRINCÍPOV, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ NÁŠ ŽIVOT
 • SCHOPNOSŤ STÍŠIŤ SA – meditácie a dychové techniky
 • TRÉNING VIZUALIZÁCIE A PREDSTAVIVOSTI
 • TVORIVOSŤ, ORIGINALITA, FLUENCIA, FANTÁZIA, REDEFINÍCIA
 • KONCENTRÁCIA, FOTOGRAFICKÁ PAMÄŤ, PAMÄŤOVÉ TECHNIKY
 • HARMONIZÁCIA PRAVEJ A ĽAVEJ HEMISFÉRY
 • ROZVOJ INTUÍCIE
 • ZÁKLADY VIDENIA INFOVIDENIA v maske /svetlo-tma, farby/
 • ROZVOJ EMOČNEJ A MENTÁLNEJ TELEPATIE
 • PRECÍTENIE BIOENERGIE TELA
 • PRÁCA S BIOPOĽOM
 • AKTIVÁCIA ENERGIE DLANÍ
 • LIEČENIE DLAŇAMI
 • PRÁCA S EMÓCIAMI A MYŠLIENKAMI
 • TERAPEUTICKÉ TECHNIKY NA VLASTNÉ POUŽITIE
 • HARMONIZÁCIA VODY A JEDLA
 • “OBJEDNÁVKY DO VESMÍRU"
 • SPOJENIE SO "ZDROJOM” 

Vzdelávanie je rozvrhnuté na 2 školské roky od septembra do júna, stretnutia bývajú vždy jedenkrát mesačne. Súčasťou školy sú aj pravidelné sedenia s rodičmi detí po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou deti pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia. Spolu budeme mať počas 1 školského roka 10 stretnutí po 2,5 hodiny. Súčasťou práce je pravidelný domáci tréning podľa pracovných listov s tréningovými pomôckami, ktoré sú zahrnuté v cene školného.

Cena ŠKOLY INTUÍCIE za celý školský rok: 227 Eur.

V cene sú okrem profesionálnej práce lektoriek zahrnuté  pomôcky a bonusy:

 1.  Nepriehľadná maska Mindfold na tréning intuitívneho videnia 
 2.  Tréninová sada na rozvoj intuície "Trénuj svoju intuíciu"
 3.  Zenerove karty na rozvoj telepatie    
 4.  Farebné kelímky na tréning intuitívneho videnia a vnímania
 5.  Farebné papiere na tréning intuitívneho videnia a vnímania
 6.  Akčný kalendárik  intuitívca  s nálepkami
 7.  Zborníček intuitívnych cvičení na domáci tréning vo forme Ebooku 
 8.  SKRIPTÁ v digitálnej forme po každom workshope
 9. Ebook "Vidieť bez očí, vedieť bez učenia"
 10. Nahrávky špeciálnych meditácií k jednotlivým témam  

Platba školného na 1 školský rok je rozvrhnutá do 2 platieb, prvá časť je splatná pri podaní prihlášky, druhá v priebehu októbra - novembra 2018.

Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 10 -12 detí.

Cena ŠKOLY INTUÍCIE za celý školský rok: 227 Eur.

ŠKOLA INTUÍCIE TEEN je určená pre deti od 12 - 18 rokov.

Bližšie informácie získate na tč. 0950 615 100, +4368110806568 (AT)

MÁTE OTÁZKY?

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.
videnie bez očí

"Do školy intuície som prihlásil svoje dve netere so zámerom, aby si rozšírili svoje obzory a zistili, že život nefunguje iba podľa pravidiel ktoré nás učia v škole alebo ktoré nám predkladajú v televízii, novinách, internete. Chcel som aby pochopili, že život je pestrejší a existuje neuveriteľné množstvo cestičiek, ktoré môžu využiť k tomu, aby robili v živote to, čo ich bude napĺňať. Ročná škola intuície sa pomaličky chýli ku koncu a ja môžem s radosťou skonštatovať, že neterky chodia do školy veľmi radi a že to, čo sa tam učia, je neoceniteľnou pridanou hodnotou ktorú dostávajú do života. Sú bohatšie o nové skúsenosti, vnímavejšie a pripravenejšie do života. V konečnom dôsledku dostávajú základy, ktoré opakovaním môžu ďalej len a len rozvíjať. Presvedčili sa sami na sebe, že človek má neuveriteľné schopnosti a možnosti. Týmto sa chcem poďakovať dvom úžasným lektorkám pani Ľubke Pelachovej a Mgr. Anna Bučič za ich úžasný prístup k deťom" 🙂

Ivan Jakab

Ahoj Ľubka, chcem sa Ti poďakovať za Tvoju úžasnú prácu,spôsob, akým to robíš a jedinečný prístup. Deti Ťa proste milujú a to nehovorím len za moje 🙂 Ty si dokázala nadchnùť aj môjho pubertálneho syna a to je už čo povedať :). Určite sa ešte vidíme,. Ešte raz veľká vďaka a želám veľa vedomých rodičov 🙂

Mgr. Ľubica Tokarčíkovámama, učiteľka

ŠKOLA INTUÍCIE PRE TEENAGEROV

otvára svoje brány

aj v školskom roku  2018/2019

A to v niekoľkých mestách na Slovensku: 

Bratislava - KVT, Zátišie 10, Anna Bučič 0950 615 100

Bratislava-Vajnory - Fénix centrum radosti,Pod lipami 2, Zuzka Trepková, 0908 463 560

Malacky  - škôlka Happyland, Pezinská 7, Janka Potučková, 0903 366 443

Nitra - Súkr.škola Makovičky, Baničova 654, Zuzka Trepková 0908 463 560

Trenčín - KC Aktivity, Kyjevská 3183, Monika Zajasenská, 0948 357 008

Žilina - ZŠ Lichardova 24, Monika Zajasenská, 0948 357 008

Martin - Basta Fidli,  M. R. Štefánika 997/1, Jožko Zajasenský, 0948 589 068

Banská Bystrica - Centrum Múdre sovy, Zelená 2, Paťka Zrnčíková, 0905 152 691

Piešťany - AkSen, Sládkovičova 11, Janka Potučková, 0903 366 443

Lipt.Mikuláš - Fun Fabric, Kamenné pole 12, Majka Martinská, 0903 955 825

Poprad- LITE, Námesitie Sv.Egídia, Majka Martinská, 0903 955 825

Košice- Ekolor, Južná Trieda 82, Majka Martinská, 0903 955 825

PRIHLÁŠKY A  OTÁZKY  posielajte na skola.intuicie@gmail.com

Bližšie informácie: Ľubka Pelachová, 0915 850 251