ŠKOLA INTUÍCIE PRE DETI

ŠKOLA INTUÍCIE nie je len taká “obyčajná škola” :)

Jej cieľom je napomôcť deťom získať tie vedomosti a zručnosti, ktoré sú doplnením a nadstavbou klasickej školskej výučby. Zameriame sa predovšetkým na rozvoj pravej hemisféry, aby sme vyvážili  prevahu používaných logických postupov a napomohli tak harmonickému rozvoju detí. Deti odhalia svoje skryté schopnosti, ktoré ľudský mozog umožňuje rozvíjať. Praktickými cvičeniami budeme zdokonaľovať originalitu, kreativitu a fantáziu.  Pomocou účinných techník sa zameriame na rozvoj intuície, tréning telepatie - emočnej aj mentálnej, rozvoj vizualizácie, koncentrácie, fotografickej pamäte...

Budeme rozoznávať pravdu a lož, hľadať stratené predmety pomocou intuície, vyskúšame si aj vnímanie na diaľku. Deti získajú informácie o biosvetle, precítia energiu svojho tela, energiu svojich kamarátov, ale aj rôznych živých predmetov.

V Škole intuície pracujeme s deťmi na pochopení základných princípov, ktoré ovplyvňujú ľudský život. Sú to tie  veci, ktoré má každý človek právo spoznať. V klasickej škole sa však namiesto týchto pre život dôležitých zásad naučíme kopu faktov, ktoré o chvíľu zabudneme alebo ich nikdy nevyužijeme…. Svoju časovú a pamäťovú kapacitu plytváme na častokrát nezmyselné vedomosti a rýchlo sa meniace fakty.  Nerovnomerne rozdeľujeme svoju energiu pre rozvoj ľavej a pravej hemisféry. Nerozvíjame všetky schopnosti ľudského mozgu, ale iba malé percento z nich.

Škole intuície nám ide aj o to, aby si deti uvedomili, že ich realita je v ich vlastných rukách. Že oni sami rozhodujú, ako budú žiť, ako sa budú cítiť, čo budú robiť. Že nemusia byť “obeťami” iných ľudí, systému alebo vlastných pocitov. Naučia sa, čo všetko vplýva na ich realitu a ako s týmito princípmi majú pracovať. Na demonštráciu týchto vesmírnych  princípov použijeme jednoduché a zrozumiteľné postupy, aby ich deti pochopili a predovšetkým precítili. 

Škola intuície, rozvoj intuície, tréning telepatie, videnie bez očí

Škola intuície

Snažíme sa, aby si deti vytvorili správne návyky. Tak ako sa deti naučili umývať si zuby, tak sa naučia venovať čas dňa ďalším dôležitým, ba snáď najdôležitejším činnostiam v živote. Techniky na stíšenie a počúvanie svojho  vnútorného hlasu a taktiež techniky na transformáciu negatívnych myšlienok a pocitov na POZITÍVNE sú súčasťou školy. Pravidelne používame detské meditácie a rôzne dychové techniky.

V Škole intuície sa deti učia, ako pracovať so svojimi zámermi, zdokonaľujú sa v koncentrácii a vizualizácii. Precítia „neviditeľné pole“ okolo svojho tela a predovšetkým vo svojich dlaniach. Túto energiu /pre nich už hmatateľnú/, sa učia využívať pre vytváranie pozitívnych zámerov, pre liečenie slabých miest, ale aj pre harmonizáciu vody a jedla.

Za pomoci pohybových cvičení vytvárajú deti nové synapsie, ktoré ich oslobodia od zaužívaných šablón a naučia deti  byť originálnejší a kreatívnejší. Mať originálny život znamená myslieť a konať inak ako väčšina.

Vedomosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté v ŠKOLE INTUÍCIE budú deti využívať v bežnom živote, v škole, v rôznych stresových situáciách. Naučia sa spoznávať svoje vnútro, uvedomia si samých seba a neuveriteľné možnosti a schopnosti človeka.

Takto pripravujeme NOVÝCH ĽUDÍ na život v novej, transformovanej spoločnosti. 

Obsah školy:

 • HARMONIZÁCIA PRAVEJ A ĽAVEJ HEMISFÉRY
 • INTUITÍVNE VNÍMANIE - ROZVOJ INTUÍCIE
 • ROZVOJ EMOČNEJ A MENTÁLNEJ TELEPATIE
 • PRECÍTENIE BIOENERGIE TELA
 • PRÁCA S BIOPOĽOM
 • AKTIVÁCIA ENERGIE DLANÍ
 • ZÁKLADY  VIDENIA BEZ OČÍ v maske /Svetlo-tma, farby/
 • VEDOMÉ ŽITIE  A ROZHODOVANIE
 • SCHOPNOSŤ STÍŠIŤ SA – detské meditácie a  dychové techniky
 • BDELÁ POZORNOSŤ
 • VIZUALIZÁCIA, PREDSTAVIVOSŤ
 • TVORIVOSŤ, ORIGINALITA, FLUENCIA, FANTÁZIA
 • KONCENTRÁCIA A FOTOGRAFICKÁ PAMÄŤ
 • PRECIŤOVANIE ENERGIE V DLANIACH
 • LIEČENIE DLAŇAMI
 • PRÁCA S EMÓCIAMI A MYŠLIENKAMI
 • TERAPEUTICKÉ TECHNIKY PRE DETI
 • HARMONIZÁCIA PROSTREDIA, VODY A JEDLA
 • “OBJEDNÁVKY DO VESMÍRU” 
 • SPOJENIE SO "ZDROJOM"

Škola intuície, rozvoj intuície, tréning intuície, šiesty zmysel, tréning telepatie

Škola intuície

Vzdelávanie Školy intuície je rozvrhnuté na 2 školské roky od septembra do júna, stretnutia bývajú vždy jedenkrát mesačne. Súčasťou školy sú aj pravidelné sedenia s rodičmi detí po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou deti pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia. Spolu budeme mať počas 1 školského roka 10 stretnutí po 2,5 hodiny. Súčasťou práce je pravidelný domáci tréning podľa pracovných listov s tréningovými pomôckami, ktoré sú zahrnuté v cene školného.

Cena ŠKOLY INTUÍCIE za celý školský rok: 227 Eur.

V cene sú okrem profesionálnej práce lektoriek zahrnuté  pomôcky a bonusy v cene 60 eur:

 1.  Nepriehľadná maska Mindfold na tréning intuitívneho videnia 
 2.  Tréninová sada na rozvoj intuície "Trénuj svoju intuíciu"
 3.  Zenerove karty na rozvoj telepatie    
 4.  Farebné kelímky na tréning intuície videnia bez očí
 5.  Farebné papiere na tréning intuície videnia bez očí
 6.  Akčný kalendárik  intuitívca  s nálepkami na domáci tréning
 7.  Zborníček intuitívnych cvičení na domáci tréning vo forme Ebooku 
 8.  SKRIPTÁ v digitálnej forme po každom workshope
 9.  Ebook "Vidieť bez očí, vedieť bez učenia"
 10.  Nahrávky  - špeciálne detské meditácie k jednotlivým témam  

Platba školného na 1 školský rok je rozvrhnutá do 2 platieb, prvá časť je splatná pri podaní prihlášky, druhá v priebehu októbra - novembra 2018.

Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 10 -12 detí.

ŠKOLA INTUÍCIE je určená pre deti od 7 do 11 rokov.

Bližšie informácie získate na tč. 0950 615 100, +4368110806568 (AT)

Aj Adelka Vinczeová je fanynkou našej školičky, a preto Vám nahrala takýto odkaz>> 🙂

Adela Banášová Vinczeová

intuicia a Adela Vinczeová

 

 

 MÁTE OTÁZKU?

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.
videnie bez očí

Škola intuície priniesla mojej dcérke úplne iný pohľad na všedné dni. Intuitívnejšie vníma situácie, čo sa dejú,cíti energie a vytvára si svoj pohľad na život v duchovnom svete. Sama si vysvetľuje veľa vecí, na ktoré predtým nevedela odpoveď. Začala meditovať, vidí auru a maľuje mandaly. Je jemná a empatická. Silnejšie prejavuje lásku. Viac inklinuje k prírode a zvieratkám 🙂 Zaznamenala som u nej naozajstný rozvoj intuície.

Anna Sládekovámama

Môj Maxík sa na hodiny intuície vždy teší. Úlohy, ktoré sa tam naučí, sú pre neho vždy zaujímavé:) Kiež by sa o rozvoj intuície zaujímali aj na klasickej škole! Škola intuície nám otvorila nový obzor 🙏

Danka Matuškovámama

Intuícia sa mojej dcérke určite zlepšila a sama sa niekedy prekvapí, že dopredu niečo vie alebo vycíti... tréning intuície sa pre ňu stal súčasťou dňa. Je odvážnejšia a spoločenskejšia, radostnejšie prežíva povinnosti a vie sa vynájsť hrou...

Gabika Kukučkovámama

Ja som vďačná, že vďaka Škole intuície mám možnosť Lauriku dostať na iné vibrácie a zmýšľanie. Tá dnešná konzumná doba pohlcuje deti každý deň. Veľmi si cením Vašu prácu. Je to presne to, čo dnešné decká potrebujú: originalitu, sebavedomie, sebalásku, uvedomenie si vlastnej jedinečnosti a zodpovednosti...

Erika Sloviakovámama

Naša dcérka už navštívila niekoľko kurzov školy intuície. Veľmi sa nám páči, že detičky vidia aj iný pohľad na ,,bežnú realitu'' a úspešne využívajú pravú mozgovú hemisféru. Pokiaľ ešte ako deti uvidia a uveria, čo dokážu, bude sa im žiť ľahšie a hlavne šťastnejšie, lebo sa nebudú báť nasledovať svoju intuíciu. Pre mnohých je neuveriteľné, čo náš mozog dokáže, keď ho vieme využívať. Ešte nedávno boli na základných školách bežné vyučovacie predmety, ktoré podporovali aj pravú mozgovú hemisféru, ako šitie, háčkovanie, varenie, chlapci sa naučili používať kladivo, klince, drevo... Dnes ich už nájdeme iba v lesných školách alebo za hranicami, napríklad v Rakúsku. Preto som nesmierne vďačná a šťastná, že má dcérka možnosť navštevovať školu intuície a byť súčasťou týchto malých veľkých zázrakov 😉

Zuzana Jančokovámama a prevádzkovateľka KATALÓGU ZDRAVIA http://www.katalogzdravia.sk

"Čo nám prináša škola intuície? Predovšetkým radosť, Lejka sa teší na každé stretnutie a šťastná, uvoľnená z každého odchádza. To, čo sa naučí, následne používa. Najviac využíva metódu na odbúravanie negatívnych emócií "stláčanie prštekov", ako to Lejka volá. Vie sa uvoľniť, upokojiť, skoncentrovať, stíšiť."

Michaela Hollámama

Vrelo odporúčam 🙂 Som rada, že sme túto Školu intuície využili v takom veku nášho syna, keď sa dá toho tak veľa rozvíjať. Môj 9-ročný Maroš sa veľmi teší na každé stretnutie a my rodičia čerpáme cenné rady od Ľubky, ktorá nám vždy priblíži, čím sa s detičkami zaoberala. Rozvoj intuície a pravej hemisféry považujem za dôležitú súčasť vývoja každého dieťaťa.

Mgr. Dana Oberučová, mama a vysokoškolská učiteľka

ŠKOLA INTUÍCIE PRE DETI

otvára svoje brány

aj v školskom roku  2018/2019

A to v niekoľkých mestách na Slovensku: 

Bratislava - KVT, Zátišie 10, Anna Bučič 0950 615 100

Bratislava-Vajnory - Fénix centrum radosti,Pod lipami 2, Zuzka Trepková, 0908 463 560

Malacky  - škôlka Happyland, Pezinská 7, Janka Potučková, 0903 366 443

Nitra - Súkr.škola Makovičky, Baničova 654, Zuzka Trepková 0908 463 560

Trenčín - KC Aktivity, Kyjevská 3183, Monika Zajasenská, 0948 357 008

Žilina - ZŠ Lichardova 24, Monika Zajasenská, 0948 357 008

Martin - Basta Fidli,  M. R. Štefánika 997/1, Jožko Zajasenský, 0948 589 068

Banská Bystrica - Centrum Múdre sovy, Zelená 2, Paťka Zrnčíková, 0905 152 691

Piešťany - AkSen, Sládkovičova 11, Janka Potučková, 0903 366 443

Lipt.Mikuláš - Fun Fabric, Kamenné pole 12, Majka Martinská, 0903 955 825

Poprad- LITE, Námesitie Sv.Egídia, Majka Martinská, 0903 955 825

Košice- Ekolor, Južná Trieda 82, Majka Martinská, 0903 955 825

PRIHLÁŠKY A  OTÁZKY  posielajte na skola.intuicie@gmail.com

Bližšie informácie: Ľubka Pelachová, 0915 850 251