LEKTORI   ŠKOLY  INTUÍCIE

Mgr. Ľubica Madudová

Po ukončení vysokoškolského pedagogického štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici som niekoľko rokov  pracovala  ako stredoškolská učiteľka na gymnáziu. Po odchode zo školstva som absolvovala štúdium metódy ONE BRAIN, a tiež transformačné kurzy u zahraničnej lektorky Mariny Daschner. Prešla som si kurzami na rozvoj intuície a videnia bez očí u Marka Komissarova,  teóriu fyzikálnych štruktúr a energo-informačných polí u ruských lektorov. Pustila som sa do cvičenia jogy, meditácií a dychových techník  a stala som sa jogovou lektorkou.

 

Všetky svoje skúsenosti získané štúdiom aj prácou na sebe samej som pretavila do nového alternatívneho nadstavbového vzdelávania -  Školy intuície pre deti a teenagerov.

Mgr. Patrícia Zrnčíková

Študovala som na Univerzite Mateja Bela slovenský jazyk a hudobnú výchovu.

Pracujem ako učiteľka v základnej škole. Svoju prácu milujem, pretože môžem pracovať s deťmi, čo považujem za veľmi inšpiratívne a obohacujúce. Vďaka predmetom, ktoré vyučujem, môžem u detí rozvíjať tvorivosť.

Vo svojom voľnom čase rada čítam, hrám v orchestri.

Absolvovala som kurzy 3 BALANCE Academy, kurzy intuitívneho vnímania a osobnostného  rozvoja. Je úžasné, že sa môžem neustále posúvať za poznaním vlastného ja a skúsenosti využívať aj vo svojom súkromnom i profesionálnom živote.

Som lektorkou  intuitívneho kempu Deti nového veku, ktorý býva v letných mesiacoch na Liptove. Tu učíme deti vnímať svoj vnútorný hlas,  veľa tvoríme, maľujeme, hráme na hudobných nástrojoch, učíme sa o bylinkách a prírode. Ďakujem za všetky príležitosti, ktoré mi tak krásne prichádzajú do cesty.

Ing. Monika Zajasenská

Od malička intuitívna a vnímavá voči ľuďom, zvieratkám a prírode, rovnováhu v bežnom živote nachádzam cez jogu, etikoterapiu a zdravú stravu.

Šiesty zmysel beriem ako ľudskú prirodzenosť a jeho kultiváciu a rozvíjanie vnímam ako celoživotnú úlohu a proces radostného objavovania.

Študijne som absolventkou Ekonomickej Univerzity v Bratislave a doteraz som absolvovala kurzy: Videnie bez očí,  Intuitívne vnímanie,  Základy Etikoterapie,  Škola praktickej ajurvédy,  Kurzy Jogy v dennom živote. Venujem sa poradenstvu v obchode so zdravou výživou. Od roku 2009 svoj skrytý potenciál , intuíciu, telepatiu a vnímanie na diaľku plnohodnotne rozvíjam pod vedením dvoch mojich najmenších lektoriek, dcér Zorky a Svetlanky.

PhDr. Mária Martinská

Ukončila som Filozofickú fakultu, odbor kulturológia, kde základom štúdia je aj sociológia, psychológia, etnológia a antropológia. Venujem sa komunikačným technikám, aktívnym metódam sebapoznávania,  angažujem sa v prospech harmonizácie práce a rodiny.  Rôznorodosť ľudskej spoločnosti ma fascinuje dodnes, tu som sa stretla aj s  prirodzenosťou, s akou prírodné národy využívajú silu mysle, sugesciu, telepatiu, intuíciu. Intuitívne vedenie, ktoré bolo pre našich predkov žijúcich v súčinnosti s prírodou prirodzené, bolo základom ich prežitia. Civilizovaný svet hovorí, že tieto inštinkty už nepotrebujeme, keď všetko môžeme naprogramovať, vypočítať, odvážiť a zmerať. Ochudobňujeme sami seba o jedinečnosť, s akou je možné vnímať svet, o vnútorné vedenie, ktoré otvára netušené možnosti. Deti sú vnímavejšie, otvorenejšie. V živote môžu byť vyzbrojené vnútornou istotou, ktorú my dospelí tak často hľadáme vo svojom okolí. Verím, že zmena myslenia nastáva v jedinečných každodenných okamihoch, v malých krokoch, ktoré však prinášajú v budúcnosti veľké zmeny.

Rozvoj mozgu

Mgr. Anna Bučič

Po ukončení  pedagogického štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave som sa rozhodla cestovať - podarilo sa mi to vďaka mojej práci - najprv v zahraničí, neskôr na Slovensku v rámci projektov európskej spolupráce. Pedagogicko-psychologickému smeru som však ostala stále verná. Rozvíjala som sa vďaka psychologickým tréningom a kurzom, zároveň som pôsobila ako konzultant na Linke detskej istoty. Takto som kombinovala obe moje záľuby s osobným rozvojom. Po presťahovaní  sa do Rakúska som sa vrátila k deťom naplno. Otvorila som miniškoličku slovenčiny s prvkami canis- a felinoterapie.  Deti a zvieratká - tieto nádherné bytosti ma naučili vnímať krásu samého seba, každého momentu, každej chvíle, ako aj vôňu prírody. Učím sa neustále, každý deň. Som šťastná, že môžem byť súčasťou tvorivého procesu nekonečných možností nášho bytia. 

Ing. Janka Potúčková

Ukončila som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ale viac ako čísla ma zaujímali a zaujímajú ľudia. Už počas vysokej školy som učila v škôlke anglický jazyk. Odmietala som striktné učebné osnovy a radšej prostredníctvom hier rozvíjala detskú osobnosť.  S odstupom času považujem za najkrajšie a najhodnotnejšie obdobie, keď som bola programovou riaditeľkou občianskeho združenia. Pracovala som s deťmi aj s dospelými. Mala som možnosť načúvať im, byť im sprievodcom a podporovateľom.
Komunikácia a práca s ľuďmi ma nesmierne obohacuje a dodáva mi životnú energiu.
Zúčastnila som sa nespočetného množstvo kurzov, webinárov, seminárov, aby som našla cestu, ako nebojovať so sebou, ale využívať všetky dary, ktoré nám príroda a evolúcia poskytli.
A teraz  Vás pozývam na putovanie po stopách intuície. Daru, ktorý má každý (malý aj veľký, chorý aj zdravý) k dispozícii.
“To čo vášnivo a túžobne hľadáme, tu i tam, hore i dolu, napokon nachádzame vo svojom vnútri“.(C.M.C.)

Mgr. Zuzana Trepková

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK. Organizovala som letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín a deti z detských domovov. 14 rokov som pracovala v bankovníctve, kde ma to pritiahlo k lektorovaniu nových zamestnancov, vedeniu koučingov a motivácii ľudí. Neskôr som pracovala v redakcii, kde sa vydávali časopisy FIT štýl, MAMA a ja, Adamko - kde som organizovala rôzne akcie pre deti a Škodu hrou. Popritom som začala viesť pobočky Sveta zdravia - výživové poradenstvo. Vždy ma to ťahalo ku komunikácii s ľuďmi, hľadať ich silné stránky a stavať na nich. Pred štyrmi rokmi som spolu s mojimi synmi absolvovala kurz Školy intuície - Videnie bez očí, čo bol pre nás nesmierny krok vpred. Následne moji synovia absolvovali Školu intuície, odžila som si to s nimi z pozície rodiča 🙂 Mám ich plnú podporu a chcú všetko nové skúšať so mnou. Navštevujem trojročné štúdium aromaterapie. Absolvovala som 3 Balance Academy kurz Sebapoznanie. Cvičím jogu, navštevujem kurz Intuitívne maľovanie s tancom v INTU-ateliéri. Mám pozitívny prístup k životu, verím v silu myšlienky a denno-denne vidím, že to funguje 🙂 

 

Mgr. Jozef Zajasenský

Intuícia a tvorivá činnosť je mi veľmi blízka, sprevádza ma celý život. Vyrastal som na záhrade, lúkach a lesoch, kde sa rozvíjal môj vzťah k prírode a zjemňovalo sa moje vnímanie všetkého živého. V pätnástich rokoch som sa dozvedel o joge a vegetariánstve, že môžem pracovať so svojou životnou energiou, s mysľou a rozvíjať svoje vedomie, skryté schopnosti. Prax jogy mi otvorila doširoka nové vnímanie sveta a seba samého a na konci gymnázia som sa rozhodol, že vyštudujem učiteľstvo aby som dokázal čo najlepšie sprostredkovať vedu jogy a ak budem učiteľom na škole, zasadím sa za tvorivejšie a zmysluplnejšie formy vyučovania ako sme sami zažili. Počas pedagogického štúdia UK v Bratislave na MAT-FYZ fakulte som začal viesť moje prvé kurzy jogy a kurzy zdravého varenia, podieľal som sa na budovaní jogacentier v Bratislave a v Žiline, stal som sa certifikovaným cvičiteľom jogy a lektoroval som jogu pre deti a pre dospelých, v rámci Metodického centra som sa podieľal na lektorovaní aplikácie jogy na školách pre učiteľov ZŠ a SŠ, neskôr ako školiteľ budúcich cvičiteľov jogy. Túžba pomáhať rozširovať pole poznania a prebúdzať v ľuďoch ich najkrajšie kvality sa prejavila aj pracovne vo vlastnej tvorbe v tom čase najväčšieho internetového magazínu o zdravom stravovaní, neskôr internetového a kamenného obchodu so zdravou výživou a produktami pre zdravie, kde som sa tiež realizoval cez poradenstvo a prednášky. Po absolvovaní Školy praktickej ajurvédy som začal lektorovať kurzy liečivého varenia. Som rád, že som dostal príležitosť využiť svoje skúsenosti aj v Škole intuície a poskytnúť deťom, to podstatné do života, čo nám škola nedala.